Molio Kurser

LCA-kompetencer skal matche til de kommende BR-krav

Fra 2023 stilles der krav i Bygningsreglementet til LCA på alt nybyggeri. Byggeriets aktører kan derfor allerede nu med fordel sikre et kompetenceløft indenfor denne fagdisciplin. Som en konsekvens udvider Molio kurset i LCA – bl.a. med en halv kursusdag og styrker samtidig uddannelsen Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri med en opgradering af LCA-kompetencerne.
People

Med implementering af Den frivillige bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet per 1. januar 2023, skal rådgivere og projekterende kunne udføre LCA-dokumentation for al nybyggeri.

Væsentlig kursusopgradering

For at sikre tidssvarende kursusindhold, som reelt løfter kursisternes kompetencer i Bygningsreglementets nye LCA-krav har Molio givet LCA-kurset en væsentlig udvidelse.

Kurset, som giver kompetencer indenfor analyse af materialers livscyklus, har tidligere udmærket sig særligt ved at være meget praksisnær med fokus på praktisk anvendelighed - bl.a. med undervisning i LCAbyg (beregningssoftware) på konkrete cases.

Ifølge kursusleder Amdi Schjødt Worm, civilingeniør og chefspecialist i bæredygtighed ved Arkitema Architects, er udvidelsen af kurset en nødvendig afspejling af de kompetencekrav, der fra 1. januar 2023 stilles til de bygningsprofessionelle, som skal dokumentere LCA for nybyggeri:

- LCA er afgørende som værktøj i den grønne omstilling af byggeriet, men en LCA er ikke noget man bare lige gennemfører. Det kræver professionel indsigt i såvel materialedokumentation, LCA-opbygning, beregningssoftwaren LCAbyg, og de muligheder som LCAen giver i jagten på reduktion af byggeriets miljøbelastning, siger Amdi Schjødt Worm.

Sikring af ny viden

Kursusudvidelsen har til formål at sikre, at ny viden og praksis overføres direkte til byggeaktørernes hverdag på de projekter. Udvidelsen betyder, at kurset udvides med en halv online kursusdag, så der fremover er en fysisk kursusdag og 4 timers online undervisning. Samlet set varer kurset dermed 2 dage inkl. hjemmearbejde.

LCA kræver både byggeteknisk indsigt og særlige kompetencer i at opstille LCA-scenarier i de allertidligste faser af et byggeri og igen i forbindelse med myndighedsbehandling. Det er kompetencer, som man ifølge Bo Riisbjerg Thomsen får en grundig introduktion til på det udvidede LCA-kursus:

- Med et kursusbevis fra vores LCA-kursus har kursisten fået kompetencerne til både at honorere myndighedernes krav til LCA, og til at arbejde professionelt og kvalificeret med dette helt nye aspekt i byggeriet, afslutter Bo Riisbjerg Thomsen.

Udvidelsen kort

Opgradering af LCA-indsatsen i Molio inkl. både selve LCA-kurset (individuelt udbudt) og uddannelsen Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri, hvor LCA-kompetencerne indgår som et selvstændigt modul.

  • Begge udvides med 3 timers ekstra online undervisning
  • Både LCA-kurset og uddannelsen Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri er med udvidelsen kompetencegivende for LCA-beregninger i forbindelse med de nye BR-krav om LCA-analyse af al nybyggeri, der træder i kraft 1. januar 2023
  • Både LCA-kurset og uddannelsen Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri bliver desuden tilpasset den nyeste version af LCA-byg, der bl.a. introducerer en helt ny brugerflade og nye simuleringsværktøjer.

For mere information kontakt Bo Riisbjerg Thomsen, BRT@molio.dk.