Tjekliste ved nedrivning

Formålet med bygningsfornyelsen er at skabe velfungerende boliger og boligområder. Bygningsfornyelse vedrører primært istandsættelse og nedrivning af boliger.
People

Vejledningen "Tjekliste ved nedrivning" giver et overblik over den lovgivning m.v. som kan være relevant i forbindelse med beslutning om nedrivning af bygninger med hjemmel i byfornyelseslovens kapitel 3, 4, 9 og § 98.

Vejledningen er udformet som en tjekliste til brug for den kommunale sagsbehandling.

Find den her

Kilde: Molio Byggedata / Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Spar tid på din videnssøgning og dokumentation med Molio Byggedata: al lovgivning, væsentlige dokumenter og publikationer er samlet ét sted. Læs mere her.