Topledere skal forberedes på nye teknologier i byggeriet

Tech for Topledere i byggeriet er et initiativ i form af 5 morgenmøder, der skal give topledelsen i den danske byggebranche vigtig indsigt i de teknologier, der kommer til at påvirke byggebranchen mest. Molio er medarrangør i samarbejde med DI Byg, HD Lab og Implement Consulting Group.

Tech for Topledere i byggeriet er et initiativ i form af 5 morgenmøder, der skal give topledelsen i den danske byggebranche vigtig indsigt i de teknologier, der kommer til at påvirke byggebranchen mest. Molio er medarrangør i samarbejde med DI Byg, HD Lab og Implement Consulting Group.

People

Teknologien giver os mange fordele, men også mange udfordringer. Det gælder på alle niveauer i en virksomhed. Med Tech for Topledere fokuseres der på at klæde toplederne på til de særlige udfordringer, der er på toplederniveau.

I løbet af sensommeren og efteråret 2020 vil topledere derfor kunne få præsenteret de nye teknologier, som har størst indflydelse på forretningsudviklingen i byggeriet, og de vil blive klogere på, hvad teknologierne kan og særligt, hvordan de kan implementeres i deres egne virksomheder:  

- Som topleder har man det endelige ansvar for, at forretningsmodellen bliver tilpasset fremtidens udfordringer og muligheder bedst muligt. Dette kræver indsigt i, hvad der kommer rundt om hjørnet og det kræver et godt beslutningsgrundlag, både når der skal investeres i ny teknologi og når den skal implementeres i organisationen, siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio: 

- Det vil vi som medarrangør gerne bidrage til. Jo bedre et vidensgrundlag, vi som topledere har, jo mere kvalificerede beslutninger er vi i stand til at træffe - og det ser jeg som en fordel for branchen som helhed.  

De 5 Tech for Topledere-sessioner har et begrænset antal deltagere.

Se mere her i brochuren om Tech for Topledere

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du skrive en mail til Søren Cajus på scp@di.dk i DI Byg.