Inspiration

Tre tendenser fra Silicon Valley, der vil påvirke den danske byggebranche

Digitalisering og bæredygtig omstilling af byggebranchen er en fælles opgave. Det står klart efter at en delegation med deltagere fra hele værdikæden i den danske byggebranche besøgte San Fransisco Bay Area for at hente inspiration. Turen var arrangeret af HD Lab, ConTech Lab og Molio. Her kan du læse hvilke tre tendenser, der kan komme til at påvirke den danske byggebranche.
People

Danmark og Californien har mange fælles træk og målsætninger for bæredygtighed og vidt forskellige måder at nå dem. Derfor var der også erfaring at udveksle og meget viden at dele på tværs. 

I Danmark har vi mere end et årtis erfaring med bæredygtig og grøn omstilling i byggeriet, som bliver til gennem fælles standarder og konkrete krav for adfærd og materialevalg mm. I Californien har de en markant anderledes tilgang til grøn omstilling, hvor venturekapitalfondene investerer massivt i ConTech og hvor de store virksomheder er langt fremme på den digitale omstilling.

Bæredygtighed er fællesnævner for den udvikling og de trends, der i øjeblikket blomstrer i innovationsmiljøet i og omkring Bay Area. Turen har givet indsigt i, hvilke midler der kommer til at hjælpe os mod målet om en mere bæredygtig byggebranche i den nære fremtid.

Især tre tendenser kan komme til at påvirke den danske byggebranche:

#1 – Nye værktøjer til at fremme digitalisering af byggeriet

Markedet er modent til digitalisering af byggeriet – og værktøjerne bliver i stigende grad en integreret del af kerneforretningen. Det ses bl.a. hos DPR Construction og Dome Construction, der begge har etableret afdelinger med fokus på 4D BIM-modeller. De oplever stigende efterspørgsel på BIM, der kan assistere designprocesser, fjerne fejl og sikre mere agile projekter.

Der er også hjælp at hente i AI-drevne løsninger, der sørger for velfunderede beslutninger og bedre organisering af byggeriet. Som eksempel findes produktet fra ALICE Technologies, som ligner en BIM-model, men er et revolutionerende tidsplanlægningsværktøj, der samler og udnytter hele projektteamets viden og 'battletester’ deres løsninger.

Hvis vi ikke vidste det før, ved vi nu, at der er tilstrækkeligt med værktøjer til, at digitalisering af byggeriet kan lade sig gøre - og flere af værktøjerne er allerede implementeret i branchen.

#2 – Automatisér hvad automatiseres kan

Robotteknologi er endnu et værktøj, der kan hjælpe byggeriet til at arbejde smartere. Martin Fischer, der er professor på Stanford University (CIFE) fastslår, "young people want to put in the work - but they do not want to do stupid work" og en gennemgående rød tråd for mange af de projekter, han beskæftiger sig med, er, at man skal automatisere det, der automatiseres kan. På den måde frigiver man tid til de opgaver, som er afhængige af mennesker.

SafeAI er eksempel på en startup, der introducerer selvkørende entreprenørmaskiner, som reducerer både omkostninger, dårlige arbejdsforhold og mængden af arbejde, der skal gøres om.

#3 - Industrialiseret byggeri er det nye sort

På tværs af vidensinstitutioner, startups og etablerede softwarevirksomheder er der en fællesnævner i det stigende fokus på præfabrikation og industrialisering som et middel til at fremme det bæredygtige byggeri.
Det handler ikke om at flytte folk et andet sted hen for at arbejde. Det handler i højere grad om at finde en mere hensigtsmæssig måde at forene fremstillingsteknologi og byggeri, der kan effektivisere byggeriet og mindske materialespild.

Tendensen ses bl.a. hos NABR – en ny virksomhed med Bjarke Ingels som en af tre stiftere – baseret på modulopbyggede urbane lejlighedskomplekser samt hos softwarevirksomheden Autodesk.

9. juni inviterer Molio, ConTech Lab og HD Lab til et opfølgende event, hvor deltagerne deler flere indsigter fra turen. Sæt kryds i kalenderen allerede nu og holde øje med invitationen i næste nyhedsbrev.

FAKTA

Byggebranchen var bredt repræsenteret på tværs af byggeriets værdikæde med deltagelse af:
ATP ejendomme, Bauherr, Bolig og Planstyrelsen, CG Jensen, Cowi, Danish Green Building Council, DPR Construction, ETA Danmark, Fiberbinder, Fiberline Building, GSV, Molt Wengel, NCC, Thylander, Tscherning. 

Læs mere om ConTech Lab her