ConTech Lab

Undersøgelse går i dybden med byggebranchens potentialer ved digitalisering

Byggeriet har et stort potentiale i at øge produktiviteten og dermed styrke byggeriets konkurrenceevne og indtjening. Samtidig har byggebranchen et højt klimaaftryk, hvorfor omverdenens har store forventninger til at byggeriet finder en vej til øget bæredygtighed. Sidst er branchen blandt de mindst digitaliserede sektorer i Danmark, og det har Molio sammen med Industriens Fond og Realdania sat sig for at ændre på igennem etableringen af et ConTech Lab.

En forundersøgelse igangsat i juni er netop afsluttet og drager en række interessante konklusioner, som danner grundlag for det videre arbejde i ConTech Lab.

Produktivitet og bæredygtighed har stort potentiale

Undersøgelsen viser en branche, som er udfordret af lav produktivitet, høj klimabelastning og lav digitaliseringsgrad. De sidste 20 år har byggeriet alene oplevet en årlig gennemsnitlig stigning i produktiviteten på 1,4%, mens andre sammenlignelige brancher oplever stigninger på det dobbelte.

People

Meget peger på at digitalisering kan være midlet til at løse målet, men på trods af et øget fokus og gode hensigter har det været en udfordring at omsætte intentionerne til reel digital udvikling i branchen på tværs af værdikæden.

Forundersøgelsen viser dog velvilje og tegn på omstillingsparathed hos byggeriets aktører. Der ses bl.a. en stigning i samarbejde på tværs af værdikæden og en intensivering af investeringer i ConTech.

- Sådan noget som TRUST og DTU 310 har virkelig flyttet noget. Det gør en forskel, når bygherrer tør sige: ”nu gør vi det sgu!” – deltager i undersøgelsen fra en ConTech-virksomhed.

Barrierer for digitalisering

Overordnet set kan udfordringerne ved digitaliseringen af bygge- og anlægsbranchen inddeles i tre primære kategorier: teknologi, mennesker og branchens strukturer.

De teknologiske udfordringer opstår, når forskellige separat udviklede systemer skal kommunikere med hinanden og når teknologi implementeres i ofte komplekse arbejdsprocesser.

Udfordringer på det menneskelig plan opleves, når virksomhedsledelser ikke har haft tilstrækkeligt fokus på digitalisering og i praksis alene formår at digitalisere dele forretningen. Manglen på viden, kultur og kompetencer for digitalisering kan tilsyneladende også styrke barrierer for udvikling.

En fragmenteret værdikæde giver strukturelle udfordringer og ét projekts mange overleveringer og brudte kommunikationsstrømme kan lede til manglende motivation til at dele data på tværs. Det øger tilmed risikoen for misforståelser, som så besværliggør mulighederne for en samlet indsats.

Alt tyder på at barriererne for digitalisering skal løses i spændingsfeltet mellem teknologi, menneske og branchens strukturer.

Fire potentialer ved digitalisering

Forundersøgelsen har identificeret fire potentialer ved digitalisering.

For det første kan ConTech bidrage til kommunikation og vidensdeling på tværs af værdikæden. For det andet kan ConTech forbinde og integrere en mere eller mindre fragmenteret værdikæde fra design over udførelse til drift. For det tredje kan ConTech hjælpe branchen med at udvikle nye forretningsmodeller, som muliggøres ved øget digitalisering og som kan anses i kontrast til klassiske byggeprocesser.

- Et byggeri er simpelthen for komplekst til, at mennesker kan regne det hele ud. Det svarer til at lande 16 fly på samme tid. Der kan teknologien virkelig hjælpe til at håndtere den kompleksitet – undersøgelsesdeltager og ConTech-leverandør

For det fjerde kan digitalisering hjælpe med til at indfri potentialerne ved mere bæredygtigt byggeri og bidrage til en reduktion i branchens klimabelastning i både produktions- og driftsfasen.
Bæredygtighed er ikke noget uden digitalisering, data skal til for at komme den rigtige vej – undersøgelsesdeltager og ingeniør

Forundersøgelsens rapporter er ude nu og kan downloades her.