Tagdagen

Undgå faldgruberne når du bygger tage

Et tag er ikke længere bare et tag og det er vigtigt at hele tiden at holde sin viden opdateret. Som optakt til Tagdagen d. 30. maj 2022 giver civilingeniør og direktør i Bunch Bygningsfysik Tommy Bunch-Nielsen et indblik i, hvordan tagkonstruktioner er blevet mere og mere komplekse.
People

Tage er er ikke alene et værn mod vind og vejr, men bliver i stigende grad bygget til at huse skolegårde, haver og terrasser. Det stiller særlige krav til konstruktionerne og kan udfordre samarbejdet mellem de involverede parter, mener Tommy Bunch-Nielsen, som er civilingeniør og oplægsholder på Tagdagen 2022.

Ugennemtænkte løsninger er dyre

Ifølge Tommy kan det have større konsekvenser end tidligere at skulle udbedre fejl og mangler på tage, da tagenes formål spænder bredere end før i tiden:

- Skoler anvender taget til nye formål, fx skolegård, boldbaner, udekøkken og jeg har sågar også set en skole, hvor taget bruges som fysiklokale, fortæller Tommy og fortsætter:

- Hvis der opstår en utæthed på et sådant tag, skal man først banke hele skolegården op for at komme ned og se, hvad der er galt. Når det er så dyrt at lave det om, kan man næsten ikke lave taget for godt, siger Tommy.

Grønne tage er meget populære

Der laves også flere og flere grønne tage – både i form af taghaver og ekstensive tage eller sedumtage. Det kan ifølge Tommy Bunch-Nielsen give udfordringer, som skal løses i forhold til afløb eller hvis man fx laver grønne tage på ventilerede trækonstruktioner. Det er der dog råd for, mener Tommy Bunch-Nielsen:

- Der er nærmest ingen udfordringer med grønne tage, som ikke kan løses med den viden, vi har i forvejen. Vi har masser af viden og det er den viden, vi gerne vil formidle på Tagdagen. Så kommer man hjem med viden om, hvor man skal være ekstra opmærksom, siger Tommy.

Behov for tættere samarbejde mellem parter

På Tagdagen kan deltagerne også få redskaber til bedre proces. Der er nemlig ifølge Tommy Bunch-Nielsen til tider behov for bedre samarbejde på udførelsen af tagprojekterne:

- Hvis man tager en taghave som eksempel, så findes nogen ting på ingeniørtegningen, fordi membranen og betonen typisk er ingeniørarbejde, og noget er på arkitektens tegning, hvilket typisk er selve facadepartiet og så er noget på landskabsarkitektens tegning, som laver taghaven, som støder ind til. Vi ser desværre ofte i projektgranskningen, at man ikke nødvendigvis kigger på hinandens tegninger. Det vil vi også give nogle løsninger på – fx ved bedre brug af BIM, afslutter Tommy.

Hør flere indspark fra Tommy Bunch-Nielsen og andre dygtige fagpersoner på årets konference om tage. Sæt kryds den 30. maj og kom på Tagdagen 2022 i Dansk Arkitektur Center i BLOX, København.

Tilmeld dig Tagdagen 2022 her.