buildingSMART Danmark

Værdien af åbne formater ligger i fællesskabet

Egentlig er det både logisk og super demokratisk. Lad os da bruge de dataformater, som er åbne og som er tilgængelige for alle byggeriets aktører. På den måde får alle adgang til de data, som vi jo er enige om, er centrale – både i byggeriets tilblivelse og drift. Men til trods for logikken, så er IFC og openBIM endnu en fest for de færreste, siger Peter Bo Olsen, standardiseringsspecialist i Molio, og lover, at den kommende buildingSMART-konference netop viser IFC og openBIM som katalysator for udvikling og samarbejde i byggeriet.
People

De fleste kan blive enige om, at data og informationer er vigtige - uanset hvor i byggeriets tilblivelse, du befinder dig. Kvaliteten af det digitale samarbejde er i høj grad betinget af data og af indsamlingen, udvekslingen og anvendelsen af data. Men selv hvis du har ejerskab over og adgang til data og informationer i en brugbar kvalitet, så betyder det ikke, at du kan omsætte dem og bruge dem til noget. For én ting er, at du har dine data på plads og at du ved, hvordan du skal indsamle og beherske dem. Noget helt andet er at være i stand til at anvende dem i en sammenhæng og få dem omsat og nyttiggjort i det digitale samarbejde med andre:

"Der er jo heldigvis nogen, der har forholdt sig til, at udvekslingen af data i et format, som alle har adgang til, er forudsætningen for den optimale nyttiggørelse af data i et samarbejde. Der er derfor værktøjer, der på en struktureret og ensartet måde og i et åbent format gør data tilgængelige for alle og dermed brugbare. Det er netop det IFC og openBIM er med til at understøtte", siger Peter Bo Olsen, standardiseringsekspert i Molio.

Ikke længere fugle på taget

Og det er ikke længere fugle på taget, siger Peter Bo Olsen. Efterhånden er der mange gode eksempler på, at IFC og openBIM har vist sit værd. Men når det så er sagt, så er der jo den indbyggede sårbarhed, at potentialet og gevinsten ved de åbne formater først for alvor realiseres, når tilstrækkeligt mange bruger dem. Det ligger i sagens natur, at værktøjer og formater, der understøtter udvekslingen af data og informationer jo netop er afhængige af at flere og flere bruger dem:

"Det er derfor, vi afholder konference den 11. oktober., Den skulle gerne være med til at sætte spotlight på, hvad man faktisk kan opnå – i fællesskab med andre – ved at bruge de åbne formater. Og der er flere fluer med samme smæk. For ved at bruge IFC og openBIM og den datafilosofi, der ligger bagved, er man med til at forberede sig til ISO 19650. Derfor rummer konferenceprogrammet flere eksempelcases som kommer ind på netop dette," siger Peter Bo Olsen og forklarer:

"Ser man openBIM som en orkestergrav – så er 19650 partituret der gør, at openBIM-orkesteret kommer til at spille sammen. En af dem vi har inviteret som oplægsholder på konferencen er Dawid Fedko. Dawid kommer fra en polsk entreprenørvirksomhed, Mostostal Warszawa, hvor de arbejder med de samme, åbne dataformater og de har været i stand til at vise, hvordan de kan gøre det effektivt og til alles fordel. Det har været med til at skabe et godt projektforløb og – ikke mindst - en god, digital aflevering til byg- og driftsherre, der er blevet rost og anerkendt. Så det er både et godt eksempel på openBIM og buildingSMART, når det er bedst, men det er i lige så høj grad et godt reference-eksempel på håndteringen og udvekslingen af informationer og data som 19650–standarderne."

Åbne formater som grundlag for nationalt dataarkiv

Blandt mange andre spændende oplægsholdere kan du også møde Tomi Henttinen fra Finland. Han er konsulent for den finske regering. I Finland har man nemlig besluttet ved lov, at fra 1. januar 2025 skal alle byggeprojekter afleveres i åbne IFC-formater. Hvorfor? Ja, det er fordi, man vil opbygge en databank – et nationalt dataarkiv - så man som samfund kan få udbytte af alle de vigtige data, der er knyttet til et byggeprojekt og til driften. Ikke mindst for eftertiden:

"Det er virkelig spændende og fremadskuende, at man på den måde fra centralt hold beslutter, at det med åbne formater skal ophøjes som det nationale dataprincip for at samfundet som helhed kan blive styrket. Tænk blot hvad et nationalt dataarkiv baseret på et åbent dataformat i stil med nyeste version af IFC kan gøre ifm. cirkulært byggeri," siger Peter Bo.

Vi skal forstå helhedstænkningen

Ifølge Peter Bo Olsen bør vi alle ude i branchen erkende den store værdi, der ligger i de åbne formater. Det kræver, at man ser sig selv som en del af en større helhed. For hvis det kun er de ganske få, der behersker openBIM og det ikke efterspørges derude i branchen og man ikke helt kan se meningen med det, ja så mister det jo i sagens natur sin værdi og potentialet udebliver for alle. Det ville være et kæmpe tab for fremtidens produktive og bæredygtige byggebranche.

Vejdirektoratet, Banedanmark, Bravida, Metroselskabet og Sund & Bælt er alle deltagere i buildingSMART Danmarks openBIM-samarbejdsdomæne Infrastruktur & Jernbane, som netop arbejder på at skabe en fælles forståelse og praksis med openBIM. Søren Hauge Krabbe fra Vejdirektoratet vil på konferencen fortælle om erfaringerne fra den første periode i dette samarbejde, og om implementeringen af openBIM i et nyt område.

Gode eksempler fra Danmark

I Danmark er der også gode eksempler på anvendelsen af åbne formater. Jacob Hein Hermansen kommer fx og fortæller om fordelene ved at kunne udveksle åbne data på byggepladsen, der kan være med til at optimere koordineringen og øge den fælles forståelse af hver bygningsdel i de digitale modeller i åbne dataformater. Og der er også andre, der er godt i gang:

"Jeg oplever, at mange synes det virker uoverskueligt at få implementeret et åbent dataformat. Men til dem vil jeg sige, at selvfølgelig skal man skaffe sig den basale indsigt – fx ved at komme til konferencen den 11. oktober i Herlev 😉, men derudover handler det om at gøre sig klart – sammen med sin driftsorganisation - hvilke data man har brug for, hvad man skal bruge dem til og hvordan man får omsat dette i egen organisation. Hvad har man af værktøjer og processer i sin egen organisation og hvordan kan det spille sammen med openBIM?

Konkret kan man lade sig inspirere af den eksisterende best-practice med openBIM i form af de adskillelige openBIM-procesbeskrivelser, guides og vejledninger til hvordan, du kommer i gang. For de findes hos både buildingSMART International og buildingSMART Danmark, afrunder Peter Bo Olsen, som også selv er oplægsholder på buildingSMART-konferencen 2023.

Tilmeld dig buildingSMART-konferencen den 11. oktober hos Molio i Herlev