Nye klimakrav i BR18

Vejledningerne til de nye lovkrav er udgivet

Bolig- og Planstyrelsen har udgivet en række vejledninger til, hvordan de nye klimakrav skal forstås og håndteres i praksis.
People

Figur:  Fra Vejledning til deklarationskrav for bygningers klimapåvirkning § 297, stk. 19, Bolig- og Planstyrelsen. 

Nye krav fra nytår

Kapitel 11 i bygningsreglementet indeholder krav om bygningers energiforbrug. Fra den 1. januar 2023 indeholder kapitel 11 i bygningsreglementet også krav til bygningers samlede klimapåvirkning. Det er nyt. 

Kravet fremgår af henholdsvis § 297 og § 298 og indeholder to elementer:

• Beregning af klimapåvirkning for nybyggeri (§ 297)
• Grænseværdi for klimapåvirkning af nybyggeri med et opvarmet etageareal over 1.000 m2 (§ 298)

Sammen med de nye klimakrav har Bolig- og Planstyrelsen udarbejdet en række vejledninger, som uddyber kravene og hvordan de skal håndteres.

Find vejledningerne her 

Hvad indebærer de nye krav?

Helt konkret indebærer de nye krav, at der, uanset byggeriets størrelse, skal foretages en beregning af byggeriets klimapåvirkning. Er bygningen større end 1.000 m2, må der maksimalt udledes 12,0 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år. Desuden indføres en såkaldt lavemissionsklasse på 8 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år. Kravene gælder for alt nybyggeri, der søges byggetilladelse til fra 1. januar 2023,

Hvad er formålet?

Formålet med kravene i kapitel 11 (hhv. § 297 - § 298) er at synliggøre og begrænse bygningers klimapåvirkning. Mere specifikt er formålet med § 297 at få dokumenteret bygningers klimapåvirkning igennem hele livscyklussen, og formålet med § 298 er at begrænse klimapåvirkningen fra bygninger over 1.000 m2.

Hvad indeholder vejledningerne?

Vejledningen til § 297, stk. 1 beskriver hvilke bygninger, der er omfattet af det nye krav og de overordnede principper for beregning af klimapåvirkningen. I vejledningerne til 297, stk. 2-9 uddybes de nærmere regler for, hvordan beregningen skal foretages og hvilket data, der skal bruges.

Vejledningerne er udgivet 2. december 2022.
Find vejledningerne her