Trædagen

Vi skal dele vores viden om træbyggerier

Det er småt med ”plejer” og præaccepterede løsninger, når det gælder træbyggerier. Heller ikke lovgrundlaget understøtter en tid, hvor klimaforandringer og bæredygtighed er i fokus. ”Derfor er det ekstra vigtigt, at vi, der bygger i træ, deler ud af vores viden og erfaringer”. Det siger Magnus Sølvhøj Kühn, teamleder hos Lendager og konferenceleder på Trædagen den 20. juni.
People

Foto: Anton Bro, Træbyggeri i Lisbjerg
Der tales og skrives meget om træbyggerier i disse år. Hos Lendager er man i skrivende stund i fuld gang med at projektere Danmarks højeste træbyggeri på hele 20 etager. Men andelen af træbyggerier er stadig forsvindende lille. I praksis er der nemlig store knaster, når det gælder det enkelte, konkrete træbyggeri.

Udfordringer og løsninger når man bygger i træ

Det kan Magnus Sølvhøj skrive under på. Han har arbejdet som projektleder på flere større træbyggerier og kender til de udfordringer og løsninger, der følger med beslutningen om at bygge i træ:

- Det, der i praksis giver de største udfordringer, er dybest set, at det Bygningsreglement, som danner rammen om alle byggerier, udspringer af en tid, hvor branchen så helt anderledes ud. I 1961 da første version af et landsdækkende bygningsreglement udkom var der ingen der talte om klimakrise og bæredygtighed. BR er selvfølgelig løbende blevet revideret siden da, men der er et efterslæb, hvis man bygger i fx træ fremfor de mere traditionelle byggematerialer som beton, tegl og mineraluld. Det betyder, at det er nemmere at lykkes med at bygge i de traditionelle materialer, som var datidens norm, end det er at bygge i fx træ.

- Fremadrettet ser vi desværre også en lovgivningsmæssig udfordring for træbyggeriet. Et eksempel er den måde man beregner LCA, som bliver krav fra næste år, som giver de traditionelle materialer nogle klare fordele. Her lægges det til fx grund, at træet efter nedrivning bliver brændt af - uden at energien bruges konstruktivt. Det gør træet væsentlig ringere end det i virkeligheden er.

- Også brandlovgivningen tager udgangspunkt i at passiv brandsikring først og fremmest handler om ikke-brandbare materialer. Det giver en del udfordringer, når man bygger i træ. Og det til trods for, at man i udlandet i årevis har erfaret at man sagtens kan træbyggeri som er lige så sikkert som betonbyggeri.

Ikke nødvendigvis dyrere at bygge i træ 

Både som bygherre og som part i processen er det derfor ifølge Magnus Sølvhøj mere besværligt at bygge i træ. De allerede accepterede løsninger kan man ikke bruge, men man skal argumentere grundigt for alt:

- Derfor kan mange være tilbøjelige til at anvende de gængse materialer og løsninger, som vejen er banet for at man kan anvende. Sådan er det bare ikke inden for træbyggerier.

Det til trods kan det godt lade sig gøre at bygge billige træbyggerier, siger Magnus Sølvhøj, som blandt andet er projektleder på et stort træbyggeri i Lisbjerg med 215 boliger:

- I Lisbjerg er det lykkes at bygge både enormt billigt og bæredygtigt. Til trods for de markante barrierer og forhindringer, er det ikke nødvendigvis dyrere at bygge bæredygtigt. Man skal bare tænke på en anden måde fra starten. Det er bl.a. det Trædagen den 20. juni kommer til at handle om, siger Magnus Sølvhøj.

Tilmeld dig Trædagen her