Videoguides klæder dig på til at bruge bygningsdelsspecifikationerne i praksis

Molio har udgivet en række videoguides, der giver dig redskaberne til at implementere bygningsdelsspecifikationerne i dit daglige BIM-arbejde.
People

Molio har udgivet en række videoguides, der klæder dig på til at bruge bygningsdelsspecifikatioenrne i dit praktiske arbejde. Videoerne viser dig step-by-step, hvordan du kan implementere Egenskaberne i Bygningsdelsspecifikationen fra BIM7AA, DiKon og Molio på projekter og i din virksomhed på et helt konkret og teknisk niveau.

”Egenskaberne er jo i bund og grund bare en tekst i PDF-format. I de fire videoguides viser jeg nogle eksempler på, hvordan man faktisk bruger dem i sit daglige BIM-arbejde,” siger Audunn Reynisson, der har stor praktisk erfaring i BIM, da han udover at være områdechef for IKT, BIM og digitale processer i CUBO arkitekter er med i BIM7AA samt Molios udvalg for digitale værktøjer.

Videoerne viser, hvordan man kan importer egenskaberne fra bygningsdelsspecifikationerne til egen fagmodel og hvordan man kan mappe dem til korrekte parameter ved eksporter til IFC. For på den måde at sikre at man lever op til krav der er stillet af bygherre gennem en leverancespecifikation eller aftale i et rådgiverteam for at sikre entydig udveksling af data.

Videoerne klæder dig også på at til at strukturere samskriver egenskaber fra bygningsdelsspecifikationerne i forhold til med eventuelt interne firmastandarder, som du arbejder med til hver dag.

”Hvis man f.eks. arbejder meget med ombygning og nedbrydning, hvor der i bygningsdelsspecifikationerne ikke er defineret faser, vil man have behov for at koble data med de formater de parameter, man bruger i virksomheden til de forskellige faser,” siger Audunn Reynisson.

Om bygningsdelsspecifikationerne

DiKon udviklede over en årrække bygningsdelsspecifikationen, der i lang tid udgjorde brancheparadigme for afstemning af hvorledes en bygningsmodel udvikles over tid.

I 2018 udgav DiKon og BIM7AA i fælleskab for første gang én version af bygningsdelsspecifikationerne, der var en fælles bearbejdning af den tidligere udgivelse fra DiKon. Formålet var at skabe et fælles værktøj, som hele branchen kunne henvise til.

Det blev en stor succes, og bygningsdelsspecifikationerne blev anvendt i stor udstrækning af virksomhederne bag hhv. BIM7AA og DiKon, samt en lang række øvrige virksomheder og aktører i branchen.

Fra begyndelsen af 2020 omfattede samarbejdet også Molio med målet om at løfte værktøjet op til i endnu højere grad at blive et fælles værktøj i branchen.

Hvis du er abonnent på Molios IKT-værktøjer Aftale og Kommunikation eller CAD og Bygningsmodel, har du fri adgang til videoerne.