IKT-uddannelse

IKT-kompetencer er mere relevante end nogensinde

Der er ikke meget godt, der kan siges om 2020. Dog er vigtigheden af digitale virkemidler og fælles IKT-retningslinjer på projekter kun blevet gjort mere tydelig.

Den seneste tids udfordringer har også tydeliggjort, at der i byggeriet er store gevinster at hente ved at øge digitalisering. For øget digitalisering betyder ikke længere ”bare” at bruge Teams og iPad, vi taler om, men nu også at udnytte de brancherettede digitale værktøjer, som hele tiden videre udvikles, og at digitalisere processer, så der opnås bedre samarbejde og mere effektive arbejdsgange.

People

Et stærkere digitalt samarbejde i byggeriet kan styrke projektstyringen, sikre budgetter, mindske risiko for fejl – og gøre det muligt at træffe de rigtige beslutninger på rette tidspunkt – i fællesskab. Fremtidens bæredygtige byggeri bliver et stort forretningsområde og her er den øgede digitalisering, et fokus på data samt samarbejde og åbne, internationale standarder helt centrale emner.

Læs mere om Molios IKT-værktøjer, der indgår i abonnementet Aftale og kommunikation.

Investering er nødvendig

Det kræver investeringer i digitalt hard- og software. Men endnu vigtigere kræver det investeringer i mennesker. For effekten af digitaliseringen er stærkest, når hele virksomheden går offensivt med på den digitale tankegang. Fra top til bund.

IKT-uddannelse giver kompetencerne

Mange har allerede indset behovet for flere kompetencer. Blandt andet derfor, oplever vi i Molio Kurser en stor efterspørgsel på vores IKT-koordinator- og lederuddannelse. Den har gennem nu snart 8 sæsoner med meget høje evalueringer opnået status af en ”institution” inden for IKT-uddannelser for ambitiøse aktører i byggeriet. Uddannelsens dimittender roser uddannelsen for, at de ikke ”bare” ved, hvad digitaliseringen i byggeriet betyder – men også hvad de, deres virksomhed og deres projekter kan få ud af den – og hvordan i praksis.

Næste uddannelsesforløb indledes til april og er allerede godt booket op.

Læs mere om uddannelsen herunder.

Artikler

Relevante artikler om værktøjerne