Brandmodulet på Bygningsfysikuddannelsen:

Vigtigt at forstå det brandtekniske design i en bygning

Når den af brandrådgiveren designede brandstrategi implementeres i et projektmateriale, ved den projekterende ikke nødvendigvis noget om brandteknik – og det kan gøre det svært for de udførende senere i processen. Derfor skal den projekterende uddannes i at få strategi, projektering og udførelse til at hænge sammen, siger Anders Bach Vestergaard, Senior Chief Specialist i Rambøll - og underviser på Brandmodulet på Bygningsfysikuddannelsen i Molio.
People

Alle byggeprojekter skal have en brandstrategi for, hvordan det kommende hus skal brandsikres. Tidligere var det normal kutyme for byggesagsbehandlere, arkitekter og ingeniører i dansk byggebranche at tage på kursus for at lære, hvor de forskellige brandregler stod oplistet og hvilke regler, der gjaldt i hvilke sammenhænge.

Men det har ændret sig, forklarer Anders Bach Vestergaard, Senior Chief Specialist i Rambøll og underviser på Brandmodulet på Bygningsfysikuddannelsen i Molio.

”De sidste par år er udviklingen gået mod, at det med hvilke brandkrav, der gælder, er blevet en specialistydelse, der er lagt over til de certificerede brandrådgivere. Så i dag er det den person, der står for det brandtekniske design i en bygning – dvs. en brandstrategi for, hvordan et hus skal brandsikres. Den skal ligge i alle byggesager for alle bygninger. Herefter er det op til alle de andre involverede i byggeriet, at det her design bliver korrekt implementeret i byggeriet”, siger han.

Regler ud i praksis
Derfor giver det ikke mening længere, at alle kommer på kursus i brandregler, når virkeligheden er, at de får en brandstrategi overleveret, som de skal leve op til. Men dem, der skal implementere brandstrategien – de skal på kursus i at kunne det, mener Anders Bach Vestergaard.

”Dem, der designer en brandstrategi, ved ikke nødvendigvis noget om at bygge huse – og dem, der skal implementere brandstrategien i projektmaterialet, ved ikke nødvendigvis noget om brandteknik. For at et byggeri brandteknisk skal gå op i en højere enhed, har sidstnævnte – den projekterende – derfor brug for uddannelse i sammenhængen og i at vide, hvilket – ofte europæisk – krav der er til en given bygningsdel”.

Derfor lærer kursisterne at navigere efter et søkort, som de selv har forståelse for, hvordan er udformet, samtidig med, at de ved, hvordan de fører skib, eksemplificerer Anders Bach Vestergaard.

”Brandregler fylder jo halvdelen af Bygningsreglementet og især kommunerne er meget OBS på brandsikring i hele processen omkring byggetilladelse. Men fordi man taler meget om brandsikring, betyder det jo ikke, at den reelt bliver implementeret korrekt. Derfor er der bygget meget, der ikke reelt lever op til det, det er angivet som”, siger han og udreder:

”Brandingeniøren - eller brandrådgiveren - udarbejder det brandtekniske design - også kaldet bygningens brandstrategi. De projekterende arkitekter, konstruktører, ingeniører og installatører indarbejder så det brandtekniske design i deres projektmateriale, fx i beskrivelser og på tegninger. Målet er, at brandkrav og virkelighed hænger sammen”.

Kæde af kontrol
Brandmodulkurset er meget case-orienteret og kursisterne får en ægte brandstrategi i hånden, som er udført af certificeret brandrådgiver.

”Og hele kurset handler så om, hvad der står i den ift. forskellige bygningsdele og hvordan de sikrer, at den bliver fulgt og kontrolleret i alle led. Vi prøver at gøre brandstrategi operationelt for målgruppen, som er arkitekter og konstruktører – dem som skal sikre sig, at entreprenøren rent faktisk udfører brandstrategien korrekt, så den – og kurset – matcher virkeligheden”, siger Anders Bach Vestergaard.

Kontrol af brandsikkerhed i trin
1. Brandrådgiverens egenkontrol
2. Kontrol af det brandtekniske design
3. Kontrol af projektering
4. Kontrol af udførelse
5. Udarbejdelse af en sluterklæring (herefter ibrugtagningstilladelse)