Produkt Magazine 1 2000X1333
Videndeling

Udgivelser og baggrund

Vi tager løbende pulsen på byggeriet igennem undersøgelser og større udgivelser til gavn for hele branchen

Vi sender løbende undersøgelser ud, hvor vi hører byggeriets aktører til holdninger, adfærd og praksis.

Resultaterne og konklusionerne giver indblik i byggeriets udvikling inden for emner som digitalisering og bæredygtighed.