Udkommet: 28.05 2024

ConTech Magasin

ConTech magasinet sætter fokus på, hvad der sker i ConTech Lab og bredt i byggebranchen. I magasinet kan du læse om, hvordan teknologi og digitalisering er med til at accelerere bæredygtigheden og den grønne omstilling i byggeriet. 

God fornøjelse 

Læs magasinet her

Leder: ConTech Magasinet 2024

Af Christina Hvid, adm. direktør i Molio og ConTech Lab

Digitalisering og brug af teknologi er afgørende for den grønne omstilling. Aldrig har der været større fokus på bæredygtighed. Og aldrig er der sket så heftige og hurtige digitale kvantespring. Fundamentet er således lagt for, at vi i bygge- og anlægsbranchen kan gå en mere digital og grønnere fremtid i møde. Næste vigtige skridt er at sikre skalering og implementering af de gode digitale værktøjer og løsninger samt sikre samarbejdet på tværs af byggeriets værdikæde.

Jeg oplever i høj grad, at branchen er i fuld gang med den digitale omstilling. Indsamling af data og transparent dataudveksling er da også en forudsætning for at dokumentere et mindsket klimaaftryk. Og digitale værktøjer bruges i stigende grad til at imødekomme krav og effektivisere dokumentation af bæredygtighed. Mange frontrunnere tester kunstig intelligens (AI) i forbindelse med ideudvikling, design og projektstyring med henblik på procesoptimering, forretningsudvikling samt minimering af økonomiske risici.
En ny analyse viser dog, at blandt de små og mellemstore virksomheder, der udgør en massiv del af byggebranchen, er der meget at gøre endnu. Vi må og skal have endnu flere med på vognen. Det bør ske med udgangspunkt i vidensdeling og inspiration, ikke blot fra kerneaktørerne i branchen, men også fra hele økosystemet, leverer ny viden og teknologi til byggebranchen. Der findes desuden masser af forskning og innovation fra andre brancher i ind- og udland, der kan bidrage positivt også i byggeriet.

Men inspiration alene er ikke nok. Det er først, når vi har fokus på konkret implementering og arbejder tæt sammen, at vi virkelig kan drive udviklingen i branchen fremad. Vi er ikke mål endnu – men jeg oplever en værdikæde som rigtig gerne vil samarbejde. Et godt eksempel på det er Byggeriets Handletank for Bæredygtighed, der gennem konkrete anbefalinger viser en fælles vej frem mod en mere bæredygtig branche i form af lavere CO2-udledning, reduceret ressourceforbrug samt øget cirkularitet og biodiversitet.

Med denne udgave af ConTech magasinet (2024) håber vi, at kunne inspirere jer til at tage næste skridt til at bruge teknologi og øget digitalisering som middel for samarbejdet om en bæredygtig udvikling. I magasinet præsenterer vi en række gode eksempler på, hvordan byggeriets værdikæde i tæt samarbejde udvikler og finder fælles fodslag i omstillingen af branchen. Vi retter også blikket mod udlandet og mod nye ConTech-aktører i vores økosystem, mod tech trends og ser på, hvor der arbejdes med stadigt klogere anvendelse af data i byggeriet i håbet om at udvikle nye digitale værktøjer for at skabe et mere effektivt og bæredygtigt byggeri.

Rigtig god læselyst.

Christina Hvid
Adm. Direktør, Molio