Videndeling

Corona styrker digitaliseringen

Corona-krisen har medført en markant stigning i byggeriets brug af digitale værktøjer, og alt tyder på, at det vil fortsætte efter krisen. Det er hovedkonklusionen bag en ny undersøgelse som analysevirksomheden Seismonaut har foretaget for Molio.

Tilmeld nyhedsbrev

Corona styrker digitaliseringen

Corona-krisen har ramt hårdt i mange brancher og byggeriet er ikke forskånet. Men ifølge ny undersøgelse om byggebranchens brug af digitale værktøjer under corona-krisen tegner der sig et klart billede af, at byggeriet vil komme styrket ud af krisen, når det gælder digitalisering.

Øget brug af digitale værktøjer under corona-krisen har også medvirket til at byggeriets virksomheder har kunnet holde hjulene i gang og fastholde samme aktivitetsniveau, som før krisen, vurderer 83 % af de 450 virksomheder, der har deltaget i Molios undersøgelse.

Se undersøgelsen: Byggeriets brug af digitale værktøjer under corona-krisen

Langtidsholdbare initiativer

Undersøgelsen viser også, at de 450 adspurgte virksomheder i høj grad vil fortsætte med at bruge flere digitale værktøjer - også efter corona-krisen. Et par af årsagerne er, at virksomhederne oplever, at den digitale adfærd øger effektiviteten og forbedrer samarbejdet både eksternt og internt. 

Corona-krisen sender rystelser igennem hele vores samfund, og som vi har set andre steder i verden, er det nogle gange de udefrakommende påvirkninger, der får skabt de varige ændringer. Så selvom vi altså står i en svær situation lige nu, så tyder det på, at krisen kan få udbredt et mere digitalt mindset i byggeriet, som vil have stor gavn på både kort og langt sigt.

Siger adm. direktør Christina Hvid

 

Særligt branchespecifikke værktøjer bruges 

Anvendelsen af gængse kommunikationsværktøjer til møder, deling af dokumenter og skriftlig intern kommunikation er steget, men især stigning i brugen af branchespecifikke online-værktøjer og apps, som Byggeweb, Dalux, LetsBuild mfl., og softwareløsninger som Revit, Sigma, Solibri mfl., kan blive særligt udslagsgivende for den fremtidige digitale implementering.- En øget tilbøjelighed til at benytte digitale hjælpemidler i byggeriet, har blotlagt et tydeligt digitalt potentiale til bedre samarbejde og mere effektive arbejdsgange, siger, Ole Berard, digitaliseringschef i Molio.Den højeste grad af digital omstilling under Corona-krisen er sket blandt de virksomheder, som tidligere har haft mindst fokus på digitalisering nemlig entreprenører og håndværkere. 

Læs om Molios undersøgelse i medierne: