Produkt Magazine 1 2000X1333
Videndeling

Det Digitale Barometer

Molio har med undersøgelsen Det Digitale Barometer 2018 målt trykket på digitaliseringen i byggeriet.

I løbet af 2020 udgiver vi en opfølgende undersøgelse, som kigger nærmere på udviklingen siden 2018.

Tilmeld nyhedsbrev

Vi målte i 2018 den digitale udvikling på tværs af hele byggeriets værdikæde.

2018-undersøgelsen giver et aktuelt billede af, hvad branchen selv opfatter som de største udfordringer, drivere og barrierer i forhold til den digitale transformation.

Resultaterne af 2018-undersøgelsen peger bl.a. på, at hvis vi skal drive en digital udvikling, skal vi samarbejde. Der er seks nøgleord, der kendetegner den retning, som byggesektoren bør bevæge sig i. Det handler om større åbenhed, dialog og samarbejde samt forståelse, accept og respekt for hinanden i hele byggeriets værdikæde.

Dette underbygges også af pionerer inden for digitalisering af byggeri verden over:

"The conclusion after implementing BIM to numerous agencies and projects, we have learned that it is not so much about technology but as importantly about people and changing traditional frameworks." - Lennart Andersson, Director of Virtual Design & Construction, LiRo Group i New York

Resultaterne fra 2018

Det Digitale Barometer 2018 er sammensat af to undersøgelser - en kvalitativ interviewundersøgelse og en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse.

Hent uddrag af den kvalitative undersøgelse fra 2018

Hent uddrag af den kvantitative undersøgelse fra 2018

Ny tryktest i 2020

Undersøgelsen i 2018 gav et interessant øjebliksbillede af branchen, som vi nu 2 år senere følger op på med en ny undersøgelse. Den nye undersøgelse vil give branchen et bud på, hvordan byggeriets virksomheder har rykket sig i de to år.

Resultaterne udgives i løbet af 2020 og kommer sandsynligvis til at afspejle de ændringer af byggeriets gængse spilleregler, som corona-krisen har ført med sig og som giver stof til eftertanke i forhold til bl.a. digitalisering.

Vi glæder os til at videreformidle resultaterne til jer, når de er klar.

Molio Magasin 2018