International 9 1130X848
Om Molio

Internationalt

Molio deltager og bidrager aktivt i arbejdet med internationale udvikling og standardisering, som påvirker den danske byggebranches vilkår og betingelser.

Internationale standarder i Molios værktøjer

Byggebranchen i Danmark rækker langt ud over de danske grænser. På samme måde indgår flere og flere udenlandske aktører i byggeaktiviteter i Danmark. Behovet for at vi indarbejder internationale standarder i Molios BIM-værktøjer er derfor voksende.

Det er især Molios værktøjer på BIM-området, der skal være med til at udrulle internationale standarder og/eller praksisser i en dansk kontekst - og omvendt. Det er især de internationale standarder, der er forankret i CEN og ISO og særligt en række buildingSMART-standarder, der er relevante for værktøjerne inden for Aftale og Kommunikation og CAD og bygningsmodel samt videreudviklingen af CCS.

buildingSMART Dk
buildingSMART i Danmark

buildingSMART Danmark repræsenterer buildingSMART og openBIM i Danmark

buildingSMART Danmark arbejder med danske virksomheder og organisationer med at øge den danske bygge- og anlægsbranches konkurrenceevne, produktivitet og bæredygtighed, gennem implementeringen af openBIM-standarder i Danmark fra buildingSMART International.

Læs mere