Hero Newsize 1920X771

Molio skal de kommende år hjælpe med at flytte byggeriets værdikæde med at fokusere på bæredygtighed, standardisering, digitalisering, samt optimering af processer og metoder. Det vil være til gavn for den enkelte virksomhed, branchen, hele værdikæden og samfundet.

Strategien ”Sammen om bæredygtig udvikling” er udtryk for, at Molio i langt højere grad vil fokusere på den merværdi, vi kan skabe til, for og sammen med hele byggeriets værdikæde.
Det er en realistisk og ambitiøs strategi, der baserer sig på markedsbehov og en skærpelse af, hvordan Molio i højere grad får en tydelig og positiv rolle i branchen.

Strategien "Sammen om bæredygtig udvikling"

Ikon Brugergrupper Green

Sammen

fordi vi ikke kan skabe den nødvendige effekt og bevægelse alene. Molio er en del af et større og samlet økosystem med mange parter og interessenter på tværs i byggeriets værdikæde. Vi hverken skal, kan eller ønsker at gøre tingene selv. Det er Molios DNA at udvikle sammen med vores medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og andre aktører i og omkring byggeriets værdikæde således, at vi samlet flytter os.

Ikon Baeredygtighed Green

Bæredygtig

fordi det er nødvendigt, at byggeriet bidrager og reducerer miljø-, ressource- og klimabelastningen betragteligt for at mindske konsekvenser for de fremtidige generationer. Molio skal bidrage aktivt til den langsigtede transformation.

Ikon Aktuelleprojekter Green

Udvikling

fordi vi ønsker at udvikle både Molio og værdikæden. Molio vil skabe en udvikling med større effekt og impact af vores indsatser. Vi ønsker ligeledes at udvikle Molio til en endnu mere attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker de bedste i branchen.

Molios vision og mission er at:

Mauri Karlin 6U0e6tbnnr0 Unsplash (1)
Vision

bidrage væsentligt til udvikling af bæredygtighed og produktivitet til gavn for samfundet.

DSC05650
Mission

være en samlende og faciliterende aktør, der med viden og digitale løsninger udvikler samarbejdet på tværs af byggeriets værdikæde.

Værdiskabelse til byggeriets værdikæde

Skærmbillede 2023 04 11 Kl. 10.56.41

Molios 4 værditilbud til branchen

Bygge- og anlægsbranchen har et øget fokus på bæredygtighed og samtidig fortsat på produktivitet, digitalisering og et velfungerende samarbejde på tværs af værdikæden.
I Molio kan og skal vi understøtte disse behov. Det kan vi ved at sikre en fortsat stærk kerne af ydelser og løsninger, der anvendes bredt i værdikæden, i form af fælles brancheværktøjer, faciliteter og kompetenceudvikling.

  • I strategiperioden skal Molios digitale løsninger kobles sammen og bredes endnu mere ud i bygge- og anlægsbranchens værdikæde bl.a. til nye segmenter. Derfor vil vi have øget fokus på digitalisering og skalering af løsningerne. Det skal ske både ved løbende at tilpasse de nuværende produkter, men også ved at udvikle og integrere nye løsninger.
  • Molio vil styrke og understøtte kompetenceopbygningen i hele værdikæden. Det vil ske gennem Molio kurser - og gerne også bredere og stærkere i samspil med økosystemet.
  • I HUSET tilbyder vi optimale faciliteter til kurser og andre faglige arrangementer. HUSET skal være et naturligt samlende sted for videns og kompetenceopbygning i hele byggeriets værdikæde.
  • Vi vil løbende sammen med værdikæden udvikle og supplere de nuværende innovationsspor for at skabe indsigt, viden og kompetencer til hele værdikædens udvikling. Et vigtigt fokusområde er at sikre ConTech Labs viden omsættes til produkter og ydelser i Molio, som kan skaleres og skabe effekt i branchen.

Over strategiperioden forventer vi en stor udvikling i bygge- og anlægsbranchen blandt andet indenfor renovering, drift, anlæg og forsyning. Molios løsninger og ydelser vil afspejle de øgede behov blandt andet via buildingSMART.

Bygge- og anlægsbranchen står overfor en stor transformation – særligt i forhold til bæredygtighed, digitalisering og produktivitetsforbedringer. Derfor er der behov for et øget og stærkt samarbejde på tværs af hele værdikæden. Ingen kan gøre det alene. Som en troværdig og uafhængig aktør kan Molio bringe de mange forskellige virksomheder, interessenter og aktører sammen om fælles brancheløsninger.

Derfor er det et centralt element i Molios strategi at opdatere vores samarbejdsmodel. Det skal være attraktivt at deltage i Molios udviklingsarbejde både for nye og eksisterende samarbejdspartnere i værdikæden. Samarbejds- og partnerskabmodellen skal cementere Molios rolle som udbyder af fælles brancheløsninger og værktøjer - både de som er udarbejdet i samarbejde med branchen i regi af Molio, og når aktører i branchen stiller løsninger til rådighed for branchen via Molio.

I strategiperioden vil vi også styrke og udvikle Molios synlighed og position i markedet for at blive en attraktiv.

Værdikæden har behov for løsninger, som understøtter bæredygtigt byggeri.

Det er et væsentligt element i Molios vision at fremme bæredygtigt byggeri og derfor vil vi i den kommende strategiperiode indarbejde bæredygtighed i Molios eksisterende løsninger og produkter. Vi vil også samarbejde med værdikæden om nye løsninger, produkter samt ydelser og udbrede dem i markedet. Samtidig vil vi fokusere på at opkvalificere bygge- og anlægsbranchen inden for bæredygtigt byggeri til gavn for samfundet.

Værdikædens virksomheder har brug for et stærkt Molio, som eksekverer agilt og planmæssigt.

Molio vil derfor i den kommende strategiperiode have langt større fokus på eksekveringshastighed og kvaliteten i vores arbejde. Det vil vi gøre ved at prioritere et mere struktureret work-flow for udviklingsprojekter, bedre dialog, planlægning, forventningsafstemning og opfølgning.

Molios fundament

Foto Byggedata

Uafhængig, troværdig og til for hele værdikæden

Molio har rødder tilbage fra Marshall-hjælpen, hvor vi blev etableret som en uafhængig aktør. Og den dag i dag favner vi hele værdikæden og tilbyder konkrete, fælles og standardiserede løsninger. Derfor har vi en position i marked, som ingen andre har. Molio har været her længe og udvikler stadig sammen med branchen. Historikken understøtter troværdigheden men står ikke i vejen for løbende udvikling. Molio er til for hele værdikæden med fokus på viden og værktøjer, der understøtter overgangen mellem faserne i et byggeri og understøtter samarbejdet på tværs af værdikæden.
Molio skal være relevant og tage ansvar for både store og små virksomheder, kunder og samarbejdspartnere, og vi skal gøre en forskel.

Skovtårnet

Attraktiv arbejdsplads med høj faglighed og trivsel

Molios medarbejdere udgør en stor del af vores fundament, med stor viden, højt serviceniveau, faglighed og et mærkbart engagement. Derfor er det afgørende, at vi kan fastholde dem og tiltrække nye dygtige medarbejdere ved at være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle motiveres og udvikles fagligt. Det er vigtigt fordi, vores ambitioner kræver høj faglighed og engagement, så vi kan indfri vores løfte om at udvikle tidssvarende løsninger, produkter og ydelser. Derfor skal vi fokusere på trivsel og at arbejde smartere, så vi kan øge den interne produktivitet og motivation samt mindske time-to-market.

 

Om Molio

Molio er en erhvervsdrivende fond med rødder tilbage til Marshall-hjælpen. Molios overskud geninvesteres i udvikling af nye fælles værktøjer og viden, der gavner hele byggeriets værdikæde. Molios løsninger, produkter og ydelser er udviklet i tæt samarbejde med virksomheder fra hele byggeriets værdikæde. Molio arbejder for at være en samlende og faciliterende aktør, der med viden og digitale løsninger udvikler samarbejdet på tværs af byggeriets værdikæde. Vi tror på, at øget digitalisering og nem adgang til valide data er forudsætningen for, at vi i fællesskab både kan øge produktiviteten og bygge bæredygtigt.

Molio tilbyder byggeriets værdikæde opkvalificering af faglige kompetencer samt konkrete løsninger og digitale værktøjer, der effektiviserer byggeriets processer, øger digitaliseringen og accelererer den grønne omstilling.

Molio er også:

  • buildingSMART Danmark som arbejder for åbne formater og fælles digitale standarder i byggeriet.
  • ConTech Lab som er byggebranchens fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets virksomheder sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi på til at skabe fremtidens byggeri. ConTech lab kobler dyb forståelse for processerne i et byggeprojekt med ny teknologi, og afprøver nye måder at samarbejde på i pionerprojekter, hvor al viden og læring deles, så det kommer hele branchen til gode.
  • HUSET Middelfart, som består af et stort konferencecenter med 22 mødelokaler og 70 værelser til overnatning samt Byggecentrum, som er Danmarks største permanente byggeudstilling på ca. 28.000 m2.