BR18 Brandvejledninger 7 Udg.
Byggedata

BR18 Brandvejledninger 7. udg.

Bygningsreglementets vejledninger om brand beskriver hvad formålet er med kravene i kapitel 5 Brand er, hvordan byggeri kan brandsikres og hvordan man kan eftervise overholdelsen af de beskrevne krav.


Udgiver: Molio
Udgivelsesår: 2018
Udgave: 7. udgave, juni 2023
Forfatter: Bolig- og Planstyrelsen

Bogtype: Bog

Tema
Bøger og forlag
975,-
1.218,75 inkl. moms

Med BR18 er der indført en ny struktur for opbygningen af bygningsreglementet.
BR18 er nu blevet emneopdelt og indeholder alene de gældende krav. Vejledningsteksterne, som vi kender dem, er taget ud af bygningsreglementet og bliver nu udarbejdet som supplerende vejledninger.
Vi har samlet disse supplerende vejledninger til BR18. Her på siden kan du købe BR18-vejledningerne for Brand og et tilhørende abonnement.

For at du nemt kan sammenholde vejledningerne med kravteksten, følger indholdet samme opbygning efter emner, som du kender fra BR18. Alle vejledninger er markeret, så du hurtigt kan se hvilket afsnit de supplerer.

 • Udbytte
 • Indhold
 • Fordele
 • Du får en brugervenlig bog med brandvejledningerne, der følger opbygningen efter emner, som du kender det fra BR18
 • Nemt at sammenholde vejledningerne med kravteksten
 • Alle vejledninger er markeret, så du hurtigt kan se hvilke afsnit de supplerer
 • Du arbejder altid efter de opdaterede vejledninger
 • Brugervenlige udskrifter
 • Alle vejledninger der omhandler brand
 • Du får de samlede brandvejledninger til BR18 tilsendt i en bog
 • Gratis abonnement - du betaler kun for udsendelsen af opdateringerne
 • Vi sikrer, at du altid får tilsendt nyeste og opdaterede vejledninger
 • Overskuddet går til videreudvikling af værktøjer til gavn på byggeriet