Mindre rettelser til BR18 pr. 17. september 2022

17. september 2022 trådte en mindre rettelse til BR18 i kraft

Bekendtgørelse 1286 af 15. september 2022 foretager en mindre ændring i §349 i BR18. 
Ændringen retter blot på udgaven for den Eurocode, som bygningsreglementet henviser til, men det betyder at du skal udskifte nogle sider i dit BR18 ringbind.

Hvad så - når det nu kun er en mindre ændring?

Rettelsesbladene udsendes ikke i denne omgang

Ændringen i §349 betyder at du skal have udskiftet siderne i dit bygningsreglement hvor paragraffen optræder, men faktisk også alle de sider, som er handler om ikrafttrædelse. Samtidig har vi opdateret oversigten over bygningsreglementets vejledninger, da der er sket en del siden den seneste rettelse blev sendt ud.

Men, men men... I alt betyder det blot at 18 sider i dit bygningsreglement skal udskiftes. Hvordan harmonerer det med en tid, hvor papir er svært at skaffe, hvor distribution af varer er blevet en større omkostning, og hvor vi gerne vil foretage bæredygtige valg?

For at finde harmonien har vi valgt at lægge opdateringsopgaven ud til jer. Her på siden kan du downloade rettelsesbladene, som du skal bruge til at opdatere dit bygningsreglement. Det betyder at denne omgang er en gratis opdatering.

Du kan også blot vælge at gemme siderne et fornuftigt sted, så du nemt kan finde dem igen. Ændringen bliver naturligvis sendt med næste gang vi laver en større opdatering af bygningsreglementet.