Drifts- og bygherre

Relevante digitale værktøjer for drifts- og bygherre

Byggeriet bliver mere og mere digitaliseret. Hvis du er drifts- og/eller bygherre, får du her en oversigt over de af Molios digitale værktøjer, som du kan få gavn af at abonnere på - enten fordi de er med til at effektivisere dele af byggeriets processer eller fordi de anviser en standardiseret metode fx til at stille de relevante IKT-krav.
Product 16X9 Aftale Full
Aftale og Kommunikation

Håndtering af IKT

Som drifts- og/eller bygherre skal du være med til at fastlægge de digitale ydelser som en del af et aftalegrundlag mellem fx bygherre og totalentreprenør. Med et abonnement på Aftale og kommunikation har du adgang til de væsentlige IKT-publikationer og du kan hente hjælp både til IKT-specifikationerne og IKT-krav. Du kan også få hjælp til at håndtere mappestrukturer og navngivning af dokumenter og til indsamling og strukturering af de data, der er brug for til optimering af bygningsdriften.

Læs mere
Product 16X9 Beskrivelser Full
Beskrivelsesværktøjet 2.0

Håndtering af beskrivelser

Beskrivelsesværktøjet er branchens fælles værktøj til at håndtere arbejdet med beskrivelser på en effektiv, ensartet og tværgående måde. Som drifts- og/eller bygherre kan du og/eller din rådgiver benytte Beskrivelsesværktøjet 2.0 til at få lavet et udbudsmateriale, der er velbeskrevet, målrettet og direkte anvendeligt for den udførende. Dette reducerer risikoen for fordyrende fejl og misforståelser. 

Læs mere
Product 16X9 Prisdata Full
Molio Prisdata

Få et troværdigt budget

Alle byggeriets priser er samlet i syv forskellige databaser til forskellige anvendelsesbehov. Som drifts- og/eller bygherre kan du bruge Molio Prisdata i forbindelse med udbud, benchmark og budgetlægning på henholdsvis nybyggeri, anlæg eller renovering. Alle priserne i de forskellige databaser indsamles og bearbejdes af en faglig redaktion og de opdateres årligt, så de er lige til hente ind - fx i en overslagsberegning.
Læs mere