Entreprenør

Relevante digitale værktøjer for entreprenøren

Med den øgende digitalisering er byggeriets processer blevet mere og mere sammenkoblede og afhængige af hinanden. Dette stiller nye krav til alle - ikke mindst det udførende led. Her får du en oversigt over de digitale værktøjer, som er relevante for entreprenører og udførende - både når de indgår i det digitale samarbejde og når de afgiver tilbud.
Product 16X9 Beskrivelser Full
BASISBESKRIVELSER 2.0

Klarhed i udbudsmaterialet

Som entreprenør kan det være en tidskrævende og uoverskuelig proces at orientere sig ordentligt i udbudsmaterialet. Med et abonnement på Basisbeskrivelser 2.0 får du et godt og hurtigt overblik over de arbejdsområder og beskrivelser, der er relevante for dig i den specifikke byggesag. Det giver dig et godt grundlag for at beregne tilbud.

Læs mere
Product 16X9 Aftale Full
AFTALE OG KOMMUNIKATION

Håndtering af IKT

Som entreprenør er det vigtigt at få klarhed over processen for bedst muligt at understøtte det digitale IKT-samarbejde. Et abonnement på Aftale og kommunikation giver dig adgang til blandt andet at kunne fastlægge de digitale ydelser som en del af et aftalegrundlag. På den måde defineres rollerne i IKT-samarbejdet og giver mulighed for at fordele ansvar og opgaver. Dertil skaber målereglerne en foruddefineret tilgang til, hvad et mål udtrykker og hvordan det foretages, fx i forhold til mål, der angives på tegninger.  

Læs mere
Product 16X9 Cad Full
CAD OG BYGNINGSMODEL

Arbejdsmetoder

Med et abonnement på CAD og bygningsmodel får du som entreprenør defineret fælles begreber og betegnelser for de mest anvendte typer af konsistenskontroller, standarder til at definere og strukturere lag, tegningsstandarder, samt tegningstyper. Dermed får du værdifuld indsigt i en struktureret og konsistent arbejdsmetode, der går igen fra projekt til projekt og som dermed øger samarbejdet, produktiviteten og kvaliteten af arbejdet.

Læs mere
Product 16X9 Prisdata Full
MOLIO PRISDATA

Tilbudsgivning og benchmark

Med Molio Prisdata får du adgang til Danmarks største database med priser på næsten alt inden for bygge- og anlægsbranchen. Som entreprenør kan du eksempelvis anvende databaserne som grundlag, enten når du selv beregner tilbud eller når du fx tjekker en underentreprenørs tilbud. Du kan også bruge prisdatabaserne til benchmarking, fordi databaserne giver dig et prisniveau baseret på opdaterede data.

Læs mere