Rådgiver

Relevante digitale værktøjer for rådgivere

Byggeriet bliver mere og mere digitaliseret. Hvis du er rådgiver kan du få gavn af en række af Molios værktøjer, som er udviklet i samarbejde med byggebranchens virksomheder, Værktøjerne er alle med til at effektivisere dele af byggeriets processer eller de anviser en standardiseret metode fx til at håndtere IKT-krav.
Product 16X9 Prisdata Full
MOLIO PRISDATA

Overslagskalkulation og rådgivning

Som rådgiver kan du få behov for at lave et overslag til bygherren over den forventede udgift til et byggeri.  Med et abonnement på Molio Prisdata, som er Danmarks største database med enhedspriser, er priser samlet i syv forskellige databaser til forskellige anvendelsesbehov. Som rådgiver kan du anvende databaserne i forbindelse med benchmark, bygherrerådgivning og overslagskalkulation. 
Læs mere
Product 16X9 Aftale Full
AFTALE OG KOMMUNIKATION

Håndtering af IKT

Aftale og kommunikation er et abonnement der giver adgang til centrale IKT-publikationer vedrørende det digitale samarbejde. Det gælder fx IKT-specifikationen og IKT-procesmanual. Som rådgiver får du hjælp til at lave stærke IKT-aftaler baseret på standardiserede arbejdsmetoder. For dig som rådgiver kan du eksempelvis anvende en række nyttige anvisninger og vejledninger som relaterer sig til byggeriets aftale- og kommunikationsfaser. 

Læs mere
Product 16X9 Byggedata Full
BYGGEDATA

Få styr på byggelovgivning

Som rådgiver bør du holde dig opdateret på den nyeste byggelovgivning. Med et abonnement på Byggedata, der inkluderer det almentekniske fælleseje, får du opdateret lovstof, anvisninger, standarder, vejledninger og andre væsentlige dokumenter, lige ved hånden. Vi sørger for at indsamle, sortere og præsentere alle relevante dokumenter, samt notificere dig når vi udgiver nye versioner. 

Læs mere
Product 16X9 Beskrivelser Full
BESKRIVELSESVÆRKTØJET 2.0

Håndtering af beskrivelser

Beskrivelsesværktøjet er branchens fælles værktøj til at håndtere arbejdet med beskrivelser på en effektiv, ensartet og tværgående måde. Som rådgiver kan du og/eller din bygherre benytte Beskrivelsesværktøjet 2.0 til at få lavet et udbudsmateriale, der er velbeskrevet, målrettet og direkte anvendeligt for den udførende. Dette reducerer risikoen for fordyrende fejl og misforståelser.

Læs mere
Product 16X9 Cad Full
CAD OG BYGNINGSMODEL

Arbejdsmetoder

Molios CAD og bygningsmodel skaber grundlaget for at implementere en struktureret og rationel arbejdsmetode inden for CAD-produktion og – samarbejde. Som rådgiver kan du blandt andet anvende forskrifterne for projektering med bygningsmodeller, vejledningerne til opdeling af bygningsmodeller eller få en de facto standard for lagstruktur. Værktøjet hjælper med at skabe et mere entydigt samarbejde og derved større produktivitet og bedre kvalitet.

Læs mere
Product 16X9 Beskrivelser Full
BASISBESKRIVELSER 2.0

Klarhed i udbudsmaterialet

Molios Basisbeskrivelser gør din tilbudsgivning mere effektiv og beskrivelsesmaterialet bliver nemmere at overskue, fordi beskrivelser kan håndteres ensartet på tværs af branchen. 

 

 

Læs mere