Aftale og kommunikation

A305 - IKT-projektroller

Et effektivt projektsamarbejde er en væsentlig rolle for at effektivisere og værdioptimere projekteringsprojekter. IKT-projektroller definerer fælles betegnelser og beskrivelser af de projektroller, som i stigende grad anvendes i projekteringssammenhæng hos bygherrer, arkitektvirksomheder og rådgivende ingeniører.

Du finder en anvisning og en tjekliste for IKT-projektroller for hele byggeriets værdikæde på anvisninger.dk.

Gå til A305 - IKT-projektroller (kan kun tilgås med abonnement på Aftale og kommunikation).