Aftale og kommunikation

A307 - Eksempelsamling, udbud med mængder

Denne publikation er udarbejdet med henblik på at give læseren et struktureret, erfaringsbaseret overblik over tilgange til projektering, når udbud med mængder anvendes. Erfaringerne er indsamlet fra bygherrer samt projekterende og udførende parter i bygge- og anlægsprojekter.

Publikationen skal bidrage til, at udbudsmaterialet bliver udformet på en måde, der gør projektmaterialet så anvendeligt som muligt for tilbudsgiverne. Samtidig skal publikationen tjene til, at arbejdsbyrden, der er forbundet med at udarbejde udbudsmaterialet for rådgiverne, reduceres i kraft af at udformningen af materialet standardiseres. Dette omfatter dels at skabe overblik over projektmaterialet, så sammenhængen mellem tilbudslister, beskrivelser, bygningsmodeller og tegninger fremstår så tydelig som muligt, og dels at skabe overblik over, hvad de enkelte poster i tilbudslisterne omfatter, samt hvordan mængder er opgjort.

Gå til A307 - Eksempelsamling, udbud med mængder (kan kun tilgås med abonnement på Aftale og kommunikation).