Digitale værktøjer

Kom godt i gang med Data til drift

Anvisningen Data til drift handler om indsamling og strukturering af de data, der understøtter bygningsdriftens forebyggende vedligehold. 

Indgår i abonnementet Aftale og kommunikation

Få hjælp til værktøjet

I en tid, hvor der stilles større og større krav til optimering vha. digitalisering, står mange driftsorganisationer i dag med følgende udfordringer og spørgsmål:

  • Hvilke data skal jeg bruge for at understøtte planlægning og udførelse af mine driftsaktiviteter bedst muligt?
  • Hvordan sikrer jeg mig, at jeg som driftsherre får indsamlet de nødvendige data, når jeg får overdraget en ny bygning eller skal have den eksisterende bygningsmasse registreret?

Molio har derfor i samarbejde med en brugergruppe og en række af branchens store driftsorganisationer, udarbejdet værktøjet Data til drift.

Værktøjet Data til drift hjælper, på en lavpraktisk måde, driftsorganisationer – uanset IT-modenhed – i gang med digitaliseringsprocessen. Formålet er at skabe langsigtede effektiviseringer og optimeringer i dagligdagen.
Gunnar Friborg, produktchef, Molio

Som helhed udgøres Data til drift af flere publikationer:

Data til drift anvisninger

Anvisningen handler om indsamling og strukturering af de data, der understøtter bygningsdriftens forebyggende vedligehold, herunder eftersyn. Dette kalder vi for ”data til drift”. Anvisningen kan anvendes fra planlægning og udførelse af driftsaktiviteter, til optimering og udarbejdelse af fremtidige strategier.

Data til drift - Eksempelsamling

I denne eksempelsamling opstilles en række cases, som hver handler om én konkret opgave udført af én eller flere aktører. Casene er sat op for, at forskellige aktører og målgrupper kan finde inspiration og konkrete løsninger til netop de opgaver, de sidder med her og nu.

Data til drift - Aktivitetsark

Aktivitetsarket er værktøjet, som hjælper med at skabe overblik over, hvilke aktiviteter der udføres i dag og/eller ønskes udført i fremtiden, samt hvilke data der er behov for, for at udføre hver aktivitet.

Data til drift - Registreringsark

Registreringsarket bruges til at omsætte viden om de aktiviteter, en organisation udfører eller ønsker at udføre, til en specifikation af hvilken information, der skal indsamles til hver enkelt bygningsdel. En sådan specifikation kan bruges dels ifm. registrering af den eksisterende bygningsmasse, dels ifm. udbud af en byggesag (både til udbud for rådgivere og udbud for udførende).

Data til drift - Projekt- og metodeovervejelse

Projektet ”Data til drift” er blevet sat i gang for at samle op på og dele de erfaringer, en række større driftsorganisationer har gjort sig gennem ca. 10 års arbejde med digitalisering.

cad og bygningsmodel
Artikel

Driftsdata skal tilpasses bygherren

Når et byggeprojekt afsluttes, opstår der ofte problemer med aflevering af de digitale data i BIM-modeller. Ifølge to byg-/driftsherrer skyldes problemerne bl.a., at bygherrens behov, ift. hvad der skal leveres, ikke i høj nok grad tænkes ind tidligt i processen, og de efterlyser, at branchen benytter standarder for leverancer af data til drift.

Læs mere