Aftale Kommunikation 1130 0
Digitale værktøjer

Udbud med mængder

Denne eksempelsamling giver et struktureret overblik over tilgange til projektering, hvor udbud med mængder anvendes

Har du allerede abonnement kan du hente dine værktøjer på anvisninger.molio.dk.

Denne eksempelsamling giver læseren et struktureret overblik over tilgange til projektering, hvor udbud med mængder anvendes.

Samlingen skal bidrage til, at udbudsmaterialet bliver udformet, så det er så anvendeligt som muligt for tilbudsgiverne.

Samtidig skal publikationen tjene til, at arbejdsbyrden, der er forbundet med at udarbejde udbudsmaterialet for rådgiverne, reduceres i kraft af, at udformningen af materialet standardiseres.

Det omfatter dels at skabe overblik over projektmaterialet, så sammenhængen mellem tilbudslister, beskrivelser, bygningsmodeller og tegninger fremstår så tydelig som muligt, og dels at skabe overblik over, hvad de enkelte poster i tilbudslisterne omfatter, samt hvordan mængder er opgjort.

Fordele ved eksempelsamlingen

  • Du undgår at sende for lange tilbudslister ud, med alt for mange poster.
  • Sikrer tilbudsgiver en mere korrekt tilbudsliste, som brugerne lettere kan navigere i, uden at være usikre på om tilbudslisten er korrekt forstået.
  • Indholdet bygger på erfaringer fra bygherrer samt projekterende og udførende parter i bygge- og anlægsprojekter.