DV Produkt Basisbeskrivelser
Beskrivelser

Basisbeskrivelser 2.0

Basisbeskrivelser 2.0 er et abonnement på det beskrivelsesgrundlag, som du som udførende skal bruge, når du beregner din tilbudspris. Når du beregner din pris skal du både vide, hvad der står i basisbeskrivelsen og i den projektspecifikke beskrivelse i udbudsmaterialet.  

Basisbeskrivelser 2.0 -

Beskrivelsesværktøjet 2.0 og Basisbeskrivelser 2.0 er to sider af samme værktøj. Det er udviklet i tæt samarbejde med bygge- og anlægsbranchen i Danmark så arbejdet med beskrivelser kan håndteres effektivt og ensartet på tværs af branchen.

  • Du får en ny struktur, der gør arbejdet med beskrivelser mere smidigt og fleksibelt
  • Du får mere præcist og målrettet udbudsmateriale til alles fordel
  • Din tilbudsgivning bliver langt mere effektiv og beskrivelsesmaterialet bliver nemmere at overskue
  • Du får, som udførende, kun de informationer som er relevant i den specifikke byggesag
Hent brugervejledning her.
Allerede kunde? Find Molios Beskrivelsesviewer her.

Vil du bestille Basisbeskrivelser 2.0?

Kontakt salg

Nikolaj Arenbrandt
Telefon: 23 24 44 17
Mail: ni@molio.dk

Ring mig op

Ved tryk på knappen ovenfor accepterer jeg følgende: Jeg giver Molio lov til at kontakte mig per telefon og mail.

Få svar på dine spørgsmål

Ja, det er blevet nemmere at håndtere beskrivelserne i det nye værktøj - både som rådgiver og som udførende. Alene det, at beskrivelserne får en større opdeling, gør, at der er langt flere beskrivelser at vælge mellem i sit projekt.
Det giver øget fleksibilitet og det betyder i praksis, at beskrivelsesarbejdet bliver mindre tungt – ikke mindst når det gælder de mindre byggesager.

Eksempel:

Hvis man skal beskrive et arbejde med gulvbelægning, så indeholder én beskrivelse ikke længere flere typer gulve; trægulve, tæpper og flydende gulve. Derimod er der i den nye struktur tre forskellige beskrivelser på gulvbelægning, så du kan vælge netop den, du skal bruge i det specifikke projekt.

Nej, beskrivelserne fra de to versioner af værktøjet kan ikke blandes. Strukturen, opdelingen i arbejdsområder og indholdsfortegnelsen er forskellige.

Det nye værktøj, Beskrivelsesværktøj 2.0, adskiller sig fra Beskrivelsesværktøj 1.0, (tidligere kaldet B1000) ved at alle beskrivelser er navngivet med et S forrest mens beskrivelser i Beskrivelsesværktøj 1.0 er angivet med et B forrest i filnavnet.

Det kræver altid lidt tilvænning at lære nye værktøjer at kende. Derfor vil der være en overgangsperiode, der giver brugerne god tid til at omstille sig arbejdet i den nye struktur og til de muligheder dette giver.

Molio vil løbende følge overgangen og vurdere hvornår det eksisterende værktøj skal udfases. Dette vil blive varslet med minimum 12 måneder over for abonnenter på værktøjet.

I en overgangsperiode er der også adgang til 1.0 i et 2.0 abonnement. Derved kan igangværende projekter afsluttes i 1.0 og nye opstartes i 2.0.

Prisen på et årligt abonnement afhænger bl.a. af antallet af byggefaglige medarbejdere.
Basisbeskrivelser 2.0 til udførende starter ved kr. 2.131,-.
Beskrivelsesværktøjet 2.0 til rådgivende startet ved kr. 21.911,-.

Kontakt Nikolaj Arenbrandt på tlf.: 23 24 44 17, hvis du vil i gang med dit abonnement hurtigst muligt.

Hvis du vil opgradere og i gang med det nye værktøj, skal du kontakte Nikolaj Arenbrandt på tlf.: 23 24 44 17.

Beskrivelsesværkøj 2.0 bliver løbende opdateret og udvidet med flere beskrivelser.

Se den aktuelle oversigt over beskrivelser her.

Hele opbygningen af strukturen i værktøjet er gentænkt, så den passer med den måde byggeriet arbejder på i dag. Værktøjet har været pillet fra hinanden og beskrivelserne er gennemskrevet og opdateret i forhold til gældende praksis. I alt er der tale om 6-7.000 sider, som har været (og stadig er) i hænderne på en række byggefaglige specialister, som nu kan skabe fornyet kvalitet og klarhed omkring det arbejde, der skal udføres på et byggeri.

Parallelt med denne proces er der blevet samarbejdet med tredjeparts-leverandører om udvikling af software-løsninger, der understøtter Beskrivelsesværktøjet 2.0. Det har været nødvendigt for at beskrivelsernes format kan udveksles digitalt på tværs af branchens værktøjer og deres digitale anvendelighed dermed sikret.

Derudover har Molio selv fået udviklet en viewer til Basisbeskrivelser.2.0, som gør, at den udførende nu får langt nemmere ved at overskue hele materialet på én gang og orientere sig i både basisbeskrivelser, projektspecifikke beskrivelser og vejledningsmateriale i ét og samme vindue.

Når værktøjet er fuldt implementeret i branchen (2022) vil vi forvente slankere og mere anvendelige udbudsmaterialer, der også kan anvendes i den digitaliserede byggeproces.

Beskrivelsesværktøjet 2.0 er ikke bare Molios værktøj, selvom det er Molio, der har finansieret udviklingen af det. Værktøjet er forankret i en bred styregruppe og i en kreds af branchens virksomheder, som har leveret og kvalitetssikret indholdet. På den baggrund er der skabt fælles fodslag bredt i branchen og det er til alles fordel.

Deltagerne i arbejdsgruppen bag Beskrivelsesværktøjet 2.0 kommer bl.a. fra Arkitema, Rambøll, Niras og WSP.