Arkitektur Exterior 15 2000X1333
Produkter - Beskrivelser

Abonnementstrukturen

Dit Molio abonnement på Beskrivelsesværktøjet, Basisbeskrivelser, Aftale og kommunikation samt CAD og bygningsmodel følger den samme abonnementsmodel.

 

Få svar på det meste

Abonnementsperioden går fra 1. april til 31. marts.

Hvis man tegner abonnement i perioden mellem 1. april og 31. marts, kan abonnementet betales forholdsmæssigt for den resterende periode under forudsætning af, at man forpligter sig til at beholde abonnementet det kommende år.

– for Aftale og kommunikation, CAD og bygningsmodel, Beskrivelser og Basisbeskrivelser.

Abonnementet knytter sig til en virksomhed, en organisation eller en institution. Abonnementet dækker alle medarbejdere.

Adgang

Adgang til Molios værktøjer kan ikke overdrages til tredjemand (fysisk eller juridisk person), medmindre Molios forudgående skriftlige samtykke er indhentet.

Abonnenten har kun ret til at anvende de digitale værktøjer i abonnementsperioden.

Når en medarbejder flytter fra virksomheden, skal virksomheden sikre, at medarbejderen ikke fortsat har adgang til Molios digitale værktøjer.

Ophavsret

Samtlige rettigheder tilkommer alene Molio.

Mekanisk, fotografisk, digital eller anden gengivelse af Molios værktøjer, såvel papirudgaver som de digitale værktøjer eller dele deraf, er ikke tilladt.

Ansvar

Molios værktøjer forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige på de enkelte områder, og anvendelsen fritager ikke brugerne af værktøjet for deres sædvanlige ansvar. Anvendelsen sker altså helt på brugerens eget ansvar. Hverken Molio eller de fagfolk, der har deltaget i udarbejdelse af Molios værktøjer, kan gøres ansvarlige for anvendelsen af værktøjet i praksis.

Reguleringer

Molio er berettiget til at regulere abonnementsprisen i op- eller nedgående retning.

Prisen for abonnementet afhænger af, hvor mange byggefaglige medarbejdere abonnentvirksomheden har. Hvis antallet af byggefaglige medarbejdere ændres, reguleres abonnementsprisen i den efterfølgende abonnementsperiode. Det påhviler abonnenten at meddele Molio ændringer i antallet af byggefaglige medarbejdere. Molio forbeholder sig ret til at udbede sig dokumentation for opgørelse af antallet af byggefaglige medarbejdere.

Molio forbeholder sig ret til at ændre i abonnementsbestemmelserne.

Opsigelse af abonnement skal ske med mindst 3 måneders varsel senest pr. 31. december. Opsigelse efter den 1. januar får derfor først virkning for det efterfølgende abonnementår. Opsigelse skal ske skriftligt enten per brev eller mail til molio@molio.dk.

Misligholder abonnenten ovenstående vilkår for abonnementet, kan Molio hæve abonnementsaftalen.

Rabat til undervisning eller medlemsrådgivning

Uddannelsesinstitutioner og organisationer har mulighed for at købe adgang til alle fire abonnementer for en enhedspris. Denne mulighed gælder dog kun, hvis værktøjerne skal bruges til undervisning eller medlemsrådgivning. Hvis det ønskes at bruge værktøjerne i rollen som bygningsejer, skal der tegnes abonnement som bygningsejer.

Ring 70 12 06 00 eller send os en mail på molio@molio.dk for at høre mere.