Arkitekt Computer Desk 2 2000X1099
Beskrivelsesværktøj

Vælg det rigtige abonnement

Afhængigt af om du er projekterende eller udførende, anbefales I det fulde beskrivelsesværktøj eller alene basisbeskrivelserne.

Der findes to forskellige abonnementer på Molios beskrivelser:

Vælg det rigtige abonnement

Så har du brug for det fulde Beskrivelsesværktøj med anvisninger, vejledninger, basisbeskrivelser og paradigmer.

Så har du typisk alene brug for Basisbeskrivelserne.

Abonnementstyper

Beskrivelsesværktøjet er en fælles branchestandard for udarbejdelse af beskrivelser. Den fælles standard gør det nemt at læse beskrivelserne, fordi de er ensartet opbygget fra byggesag til byggesag.

Abonnementet indeholder beskrivelser til over 40 forskellige fagområder/arbejder (Beskrivelsesværktøjet (1.0)) og 107 beskrivelser i den nye struktur (Beskrivelsesværktøjet 2.0).

Beskrivelsesværktøjet består af følgende elementer:

  • Paradigmer for projektspecifikke beskrivelser
  • Basisbeskrivelser
  • Beskrivelsesanvisninger
  • Beskrivelsesvejledninger

En beskrivelse til en byggesag består således af en projektspecifik beskrivelse og en generelt gældende basisbeskrivelse. Mens en projektspecifik beskrivelse består af projektspecifikke krav samt tilføjelser og afvigelser til basisbeskrivelsen.

Abonnement på Basisbeskrivelser

En basisbeskrivelse er en samling af bestemmelser, der fungerer som et fælles referencegrundlag, dvs. forskrifter, der er alment gældende og uafhængige af de enkelte projekter.

Rådgiveren udsender kun den projektspecifikke beskrivelse. Du skal som tilbudsgiver/udførende sørge for selv at anskaffe dig basisbeskrivelsen, så du ved præcis hvilket grundlag, du giver tilbud på.

Du kan vælge at opbygge din egen produktionsstandard ud fra den fælles branchestandard. Så taler du samme sprog som kunderne, og din virksomhed er på forkant med de stillede krav.

Abonnementet indeholder basisbeskrivelser til over 40 forskellige fagområder/arbejder (Basisbeskrivelser (1.0)) og basisbeskrivelser til 107 fagområder (Basisbeskrivelser 2.0), når værktøjet er fuldt udbygget.

Abonnementsprisen er baseret på antallet af medarbejdere i virksomheden.

Rådgivere: Arkitekter, ingeniører, konstruktører, tekniske assistenter, tegnere, designere, projekteringsledere, projektledere, byggeledere, ikt-koordinatorer, kvalitetskoordinatorer, tilsynsførende, byggeøkonomer, landinspektører, landmålere, geoteknikere og tekniske konsulenter.

Bygningsejere, bygherrer og driftsherrer: Projektledere, byggeledere, ikt-koordinatorer, driftsadministratorer, sagsmedarbejdere og andre medarbejdere, der varetager en byg- eller driftsherrefunktion. For kommuner medtælles kun byggefaglige medarbejdere i den tekniske forvaltning. Hvis kommunen selv projekterer, medtælles disse medarbejdere også (se under ’rådgivere’).

Entreprenører/håndværksvirksomheder: Projektledere, byggeledere, entrepriseledere, mester, sjakformænd, konduktører, byggepladsassistenter, sikkerhedskoordinatorer, kvalitetskoordinatorer, landmålere, beregnere, indkøbere og ikt-koordinatorer. Har virksomheden en projekteringsafdeling, medtælles disse medarbejdere også (se under ’rådgivere’). Håndværkere og ufaglærte medtælles ikke.

Byggevareproducenter/-leverandører/-forhandlere: Byggefaglige medarbejdere, som arbejder med design, produktudvikling, projektering, teknisk rådgivning eller salg.

Data-/servicevirksomheder: Medarbejdere, som arbejder med services tilknyttet bygge- eller driftssektoren.