Byggeplads 13 2000X1336
Produkter - Beskrivelser

Hvordan skal du som udførende bruge Beskrivelser?

Her finder du en vejledning til, hvordan du som udførende anvender Beskrivelser.

 

Nyttig vejledning til anvendelse for udførende

Som udførende modtager I projektspecifikke beskrivelser som en del af projektmaterialet. Disse projektspecifikke beskrivelser udgør, sammen med de basisbeskrivelser der er gjort gældende for arbejdet, beskrivelsen til et givent arbejdsområde.

Vi tilbyder med Beskrivelser en fast indholdsfortegnelse for opbygning af beskrivelserne, som sikrer, at I som udførende altid ved, hvor de forskellige specifikationer forefindes.

Det er kun de projektspecifikke beskrivelser, der udsendes. Som udførende modtager I de projektspecifikke beskrivelser, og skal så selv gøre jer bekendt med indholdet i de relevante basisbeskrivelser for byggesagen.

En basisbeskrivelse er en samling af beskrivelsesspecifikationer, der fungerer som et fælles referencegrundlag, herunder anvisninger, normer og specifikationer, der er alment gældende for et givet arbejde og uafhængige af de enkelte projekter. Der kan ikke redigeres i en basisbeskrivelse, og indholdet af basisbeskrivelsen er således identisk fra projekt til projekt.

Se Basisbeskrivelser