Tips og tricks

Det gældende regelgrundlag er samlet i Byggedata

Byggeriets samlede love og regler, bekendtgørelser, anvisninger, standarder og vejledninger er en jungle at finde rundt i.

Derfor er det hele samlet og struktureret i ét søgeværktøj, Molio Byggedata.

Molio Byggedata er et professionelt søgeværktøj, der er forankret i hele byggebranchen og i det omfangsrige almentekniske fælleseje.

Værktøjet bruges af projekterende, rådgivere, bygherrer, konstruktører, myndigheder og mange mange andre, der har brug for enten at holde sig bredt opdateret på lovområdet eller at dykke ned i meget specifikke detaljer uden at spilde en masse tid på informationssøgning.

Udover al gældende byggelovgivning rummer Byggedata også anvisninger og vejledninger til den gældende praksis og det gældende erfaringsgrundlag inden for et emneområde (Danske Standarder, SBi-anvisninger, DBI-vejledninger og meget mere).   

Men det er ikke kun det gældende grundlag, der er samlet i Byggedata. Værktøjet rummer også fx udgåede dokumenter og publikationer, så man har mulighed for at grave tilbage i tid og dokumentere tidligere praksisser og tidligere gældende lovgivning i forbindelse med fx renoveringssager.

Avanceret søgefunktion

Byggedatas søgefunktion er avanceret, men nem at bruge. Du kan fx søge efter dokumenter og publikationer, der indeholder et helt specifikt emneord. Søgeresultatet kan filtreres efter specifikke dokumenttyper eller efter dokumentets status som henholdsvis "gældende" eller "udgået". 

På trods af Byggedatas omfang er der derfor altid kort vej til at finde et specifikt dokument - hvad enten du ved, hvad du leder efter eller ej. 

En effektiv redaktion bag Byggedata

Der er en effektiv redaktion bag Byggedata, der sørger for at indsamle, sortere og indarbejde al det lovstof og andre væsentlige dele af det almentekniske fælleseje, der ligger til grund for byggeriet i Danmark.