Digitale værktøjer

Byggedata - hele branchens lovværktøj

Som projekterende rådgiver, bygherre, konstruktør og lignende er det afgørende, at du er opdateret. Vi indsamler, sorterer og præsenterer alle relevante dokumenter i Byggedata, så du kan bruge din tid mere effektivt. Du kan hente produktbladet om Byggedata her.

Prøv Byggedata gratis

Bestil Byggedata

Bruger du stadig oceaner af tid online på at finde hoved og hale i alverdens byggejura af tvivlsom kvalitet? Så kom i gang med Byggedata.

 

Professionel

Kr/md. ekskl. moms

Featureliste

 • Almindelige søgninger
 • Avancerede søgefunktioner
 • Visning af metadata
 • Visning af søgetermer på dokumentniveau
 • Adgang til temaer
 • Tilkøbe tillægsabonnementer Branddata og SBI
 • Tilkøbe enkelte publikationer
 • Viderestilling til Danske Standarder
 • Mulighed for at markere favoritter
 • Oprette projektmapper

Med Byggedata får du:

 • BR18, BR18 Vejledninger og BR18 Vejledninger om brand
 • AB18
 • Historiske udgaver af BR
 • Alle relevante vejledninger, rapporter, notater
 • Resultater fra DS, SBI, DBI og Byg-Erfa (tilkøbes på byg-erfa.dk)
 • Automatisk opdatering
 • Fuldtekst-indekseret Søgefunktion

Dine fordele med Byggedata:

 • Du sparer tid på videnssøgning og dokumentation med al lovgivning og væsentlige dokumenter samlet ét sted (inkl. et stort arkiv af historiske dokumenter)
 • Du får alt indhold indekseret, så du – når du søger – både bliver vist hvor og i hvilken sammenhæng dit søgeord optræder
 • Du kan hurtigt identificere et dokuments relevans og status med udførlige metadata
 • Du sikrer, at dit arbejde altid er up-to-date og i henhold til gældende regelgrundlag

Opdatering af indholdet i Byggedata

Molio Byggedata redaktionen sørger for, at alt indhold er opdateret og sikrer, at dine søgeresultater er troværdige.

Med Byggedata er det eneste du skal gøre at trykke på ’søg’ - så klarer vi resten.

KR Thumbnail

Video: Kom godt i gang med Byggedata

Vi har lavet en video, som guider dig igennem nogle af de vigtigste funktioner og muligheder ved Byggedata-værktøjet.

Se video

Med Byggedata får du adgang til følgende:

Molio Byggedata er professionelt søgeværktøj, der er forankret i hele byggebranchen og i det omfangsrige almentekniske fælleseje.

Værktøjet bruges af projekterende, rådgivere, bygherrer, konstruktører, myndigheder og mange andre, der har brug for enten at holde sig bredt opdateret på lovområdet eller at dykke ned i meget specifikke detaljer uden at spilde en masse tid på informationssøgning.

Udover al gældende byggelovgivning rummer Byggedata også anvisninger og vejledninger til den gældende praksis og det gældende erfaringsgrundlag inden for et emneområde kan tilkøbes (SBi-anvisninger, DBI-vejledninger og meget mere).   

Men det er ikke kun det gældende grundlag, der er samlet i Byggedata. Værktøjet rummer også fx udgåede dokumenter og publikationer, så man har mulighed for at grave tilbage i tid og dokumentere tidligere praksisser og tidligere gældende lovgivning i forbindelse med fx renoveringssager.

Byggedatas søgefunktion er avanceret, men nem at bruge. Du kan fx søge efter dokumenter og publikationer, der indeholder et helt specifikt emneord. Søgeresultatet kan filtreres efter specifikke dokumenttyper eller efter dokumentets status som henholdsvis "gældende" eller "udgået". 

På trods af Byggedatas omfang er der derfor altid kort vej til at finde et specifikt dokument - hvad enten du ved, hvad du leder efter eller ej.

Der er en faglig kompetent redaktion bag Byggedata, der sørger for at indsamle, sortere og indarbejde al det lovstof og andre væsentlige dele af det almentekniske fælleseje, der ligger til grund for byggeriet i Danmark.

Vil du vide mere om Byggedata?

Kontakt

Nikolaj Arenbrandt
Telefon: 23 24 44 17
Mail: ni@molio.dk

Ring mig op

Ved tryk på knappen ovenfor accepterer jeg følgende: Jeg giver Molio lov til at kontakte mig per telefon og mail.