CAD og bygningsmodel

C213 - Tegningsstandard (C213)

Det er lettere at aflæse tegninger hvis symboler, signaturer og layout er ensartet, og det kan være med til at spare en masse tid og afværge misforståelser. Tegningsstandarderne er anvisninger for udarbejdelse af bygningstegninger, én for hvert fagområde, samt en generelt der er fælles for alle fagområder.

De syv tegningsstandarder inden for områderne arkitekt, betonkonstruktioner og pæle, vvs og ventilation, elinstallationer og bygningsautomatik kan downloades på anvisninger.dk.

Gå til C213 - Tegningsstandard (kan kun tilgås med abonnement på CAD og bygningsmodel).