CAD og bygningsmodel

C315 - Opdeling af bygningsmodeller

Det er praksis i mange projekter at opdele bygningsmodeller. I forbindelse med projektstart skal det besluttes, om en model bør opdeles, samt hvilken opdeling, der vil passe til netop dette projekt.

Der er i den forbindelse mange faktorer, der skal tages højde for, og mange involverede discipliner samt samarbejdspartnere, som skal tages i betragtning, før der kan tages stilling til, om og hvordan en sådan opdeling skal være. Denne vejledning giver et overblik over hvilke faktorer, der kan overvejes, når man skal beslutte sig for en opdeling. Endvidere hjælper vejledningen til at gøre det mere enkelt for den ansvarlige at tage stilling til disse spørgsmål samt at deltage i dialogen mellem parterne. De beslutninger, der træffes på sagen, indskrives i IKT-procesmanualen, som er det fælles samarbejdsdokument.

Publikationen henvender sig primært til IKT-ledere og IKT-projektkoordinatorer, og sekundært til kravstillere i form af bygherrer. Molios anvisning Projektering med bygningsmodeller gennemgår den videre strukturering, placering, udveksling, kontrol og brug af flere bygningsmodeller i projekteringen.

Gå til C315 - Opdeling af bygningsmodeller (kan kun tilgås med abonnement på CAD og bygningsmodel).