CAD og bygningsmodel

C402 - Konsistenskontrol af bygningsmodeller

Formålet med denne publikation er at definere fælles begreber og betegnelser for de mest anvendte typer af konsistenskontroller, som i stigende grad benyttes i projekteringssammenhæng. Gennem de senere år er udførelsen af forskellige former for konsistenskontroller af bygningsmodeller (herefter betegnet konsistenskontrol) blevet mere og mere almindeligt.

Du kan finde de enkelte kapitler i anvisningen, eller downloade den samlede publikation, samt eventuelle tidligere versioner (nederst på siden) på anvisninger.dk.

Gå til C402 - Konsistenskontrol af bygningsmodeller (kan kun tilgås med abonnement på CAD og bygningsmodel).