Produkt Digital Cad Thumb 1000X667
Digitale værktøjer

CAD og bygningsmodel - Andet

Opnå større produktivitet og bedre kvalitet med CAD og bygningsmodel. Vær opmærksom på at du skal angive antallet af ansatte i virksomheden, når du bestiller et abonnement.

Tema
IKT
3310
4137,50 inkl. moms
Du har valgt mere end 50 stk. ansatte. Dette kræver at du kontakter os og fuldender dit køb. Ring til os på 7070 7070 eller send os en e-mail

Vær opmærksom på at du skal angive antallet af ansatte i virksomheden, når du bestiller et abonnement.

Strukturerede metoder til dit arbejde med bygningsmodeller og CAD
Molios bygningsmodel- og CAD-værktøjer har til formål at understøtte implementering af en struktureret og rationel arbejdsmetode inden for CAD-produktion og -samarbejde.

Værktøjer der øger produktivitet og kvalitet
Når CAD-produktion og -samarbejde struktureres på samme måde fra projekt til projekt, bliver samarbejdet både internt i virksomheden og mellem samarbejdsparter mere entydigt, og der kan opnås større produktivitet og bedre kvalitet. Abonnementet CAD og bygningsmodel består af værktøjer og arbejdsmetoder, der omhandler fx:

 • Planlægning
 • Implementering
 • Opbygning og strukturering af bygningsmodeller og tegningslayout

Værktøjerne kan bruges af alle aktører på tværs af alle faser. De fleste værktøjer er uafhængige af det anvendte CAD-system.

Produkterne i abonnementet CAD og bygningsmodel
Under fanen indhold, kan du se hvad CAD og bygningsmodel indeholder. Du har eksempelvis adgang til en række nyttige anvisninger og vejledninger som relaterer sig til byggeriets aftale- og kommunikationsfaser.

 • Udbytte
 • Indhold
 • Fordele
 • Bedre samarbejde – både internt og til samarbejdspartnere
 • Større produktivitet
 • Større kvalitet i produktionen

Anvisningen indeholder forskrifter for 2D og 3D cad-produktion for både fil- og databasebaserede cad-systemer og for cad-samarbejdet.

Denne anvisning definerer fælles begreber og betegnelser for de mest anvendte typer af konsistenskontroller, som i stigende grad benyttes i projekteringssammenhæng.

Denne vejledning hjælper brugerne med at træffe velovervejede beslutninger om opdeling af bygningsmodeller. På den måde undgår man dyre og tidskrævende overraskelser, fordi man ikke behøver omstrukturere eller opdele modellerne i løbet af projekteringen.

Lagstruktur 2015 er en de facto standard til at definere og strukturere lag og indeholder laglister fag for fag med de lag, som i praksis anvendes hyppigst.

Molio Tegningsstandarder standardiserer branchens 3D-modeller og 2D-bygningstegninger. 

Guiden giver en indsigt i BIM-objekters opbygning og i at anvende standarder for opbygning af specifikke informationsobjekter i specifikke programmer. 

 • Nemmere planlægning
 • Hurtigere implementering
 • Bedre opbygning, struktur og layout af bygnignsmodeller

Vil du have et uforpligtende tilbud?

Kontakt

Nikolaj Arenbrandt
Telefon: 23 24 44 17
Mail: ni@molio.dk

Ring mig op

Ved tryk på knappen ovenfor accepterer jeg følgende: Jeg giver Molio lov til at kontakte mig per telefon og mail.