Bygningsdelsspecifikationer

– for udvalgte bygningsdele i bygnings- og landskabsmodeller

 

Bygningsdelsspecifikationerne er resultatet af et samarbejde mellem Molio, BIM7AA og DiKon.

Find den her!

INDLEDNING

Med stigende betydning af bygningsdele og tilhørende egenskabsdata i bygningsmodeller er der behov for klare beskrivelser af bygningsdeles pålidelighed, geometriske repræsentation og tilknyttede egenskabsdata. 

Molio, BIM7AA og DiKon har i fællesskab udarbejdet bygningsdelsspecifikationer for bygningsmodeller. Grundlaget er Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018 (YBL), BIM Forums LOD-niveauer samt erfaringer fra byggeprojekterne.

ANVENDELSE

Ved valg af ydelsen Digital projektering i YBL 2018 og LOD DK-niveauer er både LOR, LOG og LOI niveauer obligatoriske for hver bygningsdel. Ændringer beskrives i leverancespecifikationen eller et selvstændigt bilag.

Bygningsdelsspecifikationen indeholder udvalgte bygningsdele inden for arkitektur, konstruktion, installation og landskab.

Bygningsdelsspecifikationen kan og bør anvendes i samspil med Leverancespecifikation for bygningsmodeller som kan findes her - LINK

ORGANISERING BAG ARBEJDET

En styregruppe med repræsentanter fra BIM7AA, DiKon, byg- og driftsherrer, projekterende materiale-leverandører og Molios sekretariat er nedsat. Styregruppen sætter retningen for arbejdet, og Molio koordinerer det fælles arbejde samt arbejdsgrupper for hhv. arkitektur, konstruktion, installation og landskab som udarbejder indholdet i bygningsdelsspecifikationerne. 

Læs mere om samarbejdet mellem Molio, BIM7AA og DiKon her. LINK

OPDATERING
Bygningsdelsspecifikationerne opdateres i udgangspunktet primo februar hvert år, hvorfor kommentarer og forslag til forbedringer modtages inden 1. november. De bedes sendes til info@molio.dk