Gratis værktøjer

CCI - Construction Classification International

CCI anvendes til at skabe sammenhæng i digitale bygge- og anlægsprojekter – beskrivelser, modellerne, tegninger, tilbudslister m.fl. – uafhængigt af nationale sprogvariationer og arbejdsgange, både i forhold til projektering, opførelse og drift indenfor anlæg, byggeri, transport m.m.

CCI er et klassifikationssystem baseret på et internationalt samarbejde, og opbygget ud fra en række væsentlige ISO-standarder.

Gå til CCI værktøjerne

CCI er resultatet af CCS, CoClass og ISO-standarder

CCI er baseret på et samarbejde mellem foreløbig Danmark, Estland, Sverige, Tjekkiet m.fl., hvor formålet er at skabe og vedligeholde et fælles internationalt klassifikationssystem. Klassifikationssystemet er forankret i udviklingen af det danske CCS og det svenske CoClass, som begge er baseret på en række ISO-standarder for begrebsanvendelse, klassifikation og identifikation. Denne forudsætning forbedrer grundlaget for et nationalt og internationalt samarbejde via et entydigt og velfungerende klassifikationssystem, der omfavner hele branchen og dens værdikæder, faser og softwaresystemer, hvilket bidrager til en øget produktivitet.

På nuværende tidspunkt er flere lande begyndt at interessere sig for og eventuelt tilslutte sig denne tilgang til klassifikation og til et tværnationalt samarbejde, ligesom der har været en positiv interesse fra EU-kommissionens EU BIM Task Group vedr. CCI-initiativet.

Kom godt i gang med CCI

CCI består f.eks. af klassifikation, identifikation, egenskaber og eksempelsamlinger. Mange brancheaktører kan derfor med fordel benytte disse værktøjer, men ikke alle aktører har behov for samtlige værktøjer.

Forskellen mellem CCS og CCI

CCI omfavner mere end byggeriet og inkluderer dermed anlæg og til en vis grad transport, offshore m.m. Derfor er klassifikationstabellerne struktureret lidt anderledes end CCS-klassifikationen. Der kan forekomme eksempler, hvor nogle af CCS-klasserne er omdefineret og flyttet i CCI-klassifikationstabellerne, men alt CCS-indholdet er inkluderet i CCI-klassifikationssystemet.

Det vil blive muligt at hente et regneark som tydeliggør forskellene mellem tabellerne her på siden. 

Da CCI både er en opdatering og en kombination af klasser fra forskellige udviklingstrin, er der enkelte mindre dele af strukturen i klassifikationssystemet, som er anderledes end den vi i Danmark kender fra CCS. I CCI benyttes der fx ”_ ” de steder i koderne hvor CCS benyttede ”?”.

Mere viden om CCI

Det er muligt at finde mere viden om CCI her:

CCI klassifikationstabeller

A650 CCI Eksempelsamling for installationer