Gratis værktøjer

CCS - Cuneco Classification System

Vil du forstå projekttegninger uanset sprog, land eller praksis? Så er klassificering nøglen. CCS er for byggeriet, hvad musikgenrer er for pladeindustrien. Et fælles udgangspunkt til forståelse og anvendelse.

Åben CCS

CCS giver struktur i informationerne om dit byggeri

Med CCS har du et sammenhængende system, som kan bruges til at strukturere information. Formålet med CCS er at sikre, at digitale data kan udveksles entydigt mellem byggeriets værdikæder, faser og softwaresystemer og herved bidrage til at øge byggeriets produktivitet.

CCS giver en entydig identitet for hver enkelt bygningsdel og kan anvendes på alle bygningsdelene i et byggeri hele vejen fra idé til drift, så alle parter bruger de samme begreber, kan bygge videre på hinandens information og kan sortere informationen efter formålet.

CCS indeholder klassifikation og afløser herved SfB- og DBK-systemerne, men indeholder herudover også identifikation, egenskaber, informationsniveauer, formål og måleregler. Der findes både CCS tabeller, digitale services, produktblade, eksempelsamlinger og videoer.

CCS leverer en struktur, som består af klassifikation identifikation, egenskaber, informationsniveauer og formål, samt værktøjer til strukturering af informationer om byggeri.