Real ESG

Real ESG

Gør din ESG-rapportering nem og overskuelig med dette gratis værktøj, der er tilgængeligt hos EjendomsDanmark og Molio. Værktøjet er udarbejdet med støtte fra den filantropiske forening Realdania.

Real ESG – fri adgang til ambitiøs ESG-rapportering

Real ESG – et gratis fælles værktøj til ESG-rapporteringen i ejendomsbranchen er tilgængeligt hos EjendomDanmark og Molio.

Med støtte fra den filantropiske forening Realdania har en række markante aktører sammen udviklet første udgave af det gratis værktøj Real ESG - The Real Estate Reporting Framework, der netop er blevet udgivet som en prototype via EjendomDanmark og Molio.

Værktøjet skal medvirke til, at ESG-rapporteringen i ejendomsbranchen bliver mere transparent, konkret og sammenlignelig, så långivere, investorer og øvrige interessenter kan bruge ESG-data til at belønne ESG-indsatsen i ejendomsbranchen.

Værktøjet skal også gøre det nemmere, hurtigere og billigere at udarbejde en ambitiøs ESG-rapport, så hver aktør ikke skal bruge ressourcer på at udarbejde sine egne datapunkter.  

Prototypens primære målgruppe er kommercielle ejendomsbesiddere. Værktøjet bliver i fremtidige udgaver tilpasset flere målgrupper. Næste udgave af værktøjet forventes udgivet efter sommerferien 2024 via EjendomDanmark og Molio.

Få adgang til værktøjet:

Fuld udgave
Real ESG – The Real Estate Reporting Framework, fuld udgave – version 0.9

Enkel udgave
Real ESG – The Real Estate Reporting Framework, enkel udgave – version 0.9

Regnskabspraksis og vejledning
Real ESG – The Real Estate Reporting Framework, regnskabspraksis og vejledning

Høringsproces

Da vi ønsker at inddrage ejendomsbranchen i videreudviklingen af værktøjet, som i første omgang er udgivet som prototype med versionsnummeret 0.9, sender vi hermed projektet i offentlig høring.

I den forbindelse håber vi, at I har tid og lyst til at sende forslag til tilføjelser, præciseringer og rettelser
senest den 29. februar 2024 til realesg@ejd.dk. De modtagne høringssvar offentliggøres ikke.

Projektmaterialet kan findes her:

Videreudviklingen

Holdet bag videreudviklingen af værktøjet består bl.a. af AkademikerPension, AKF, AP Ejendomme,
ATP Ejendomme, Balder Danmark, Colliers, Danica Ejendomme, Danske Bank, DeloiMe, Djøf Advokat,
DTU Sustain, EjendomDanmark, Home.Earth, Jyske Bank, Jyske Realkredit, KAB, Lærernes Pension,
Molio, Nykredit, PKA Ejendomme, Realkredit Danmark, Simiab, Thylander og Velliv med fortsat støMe
fra Realdania.

ESG står for Environmental, Social, and Governance. Det er et sæt af kriterier, der anvendes til at vurdere en virksomheds etiske indvirkning og bæredygtighedspraksis. Her er en kort oversigt over hver af de tre komponenter:

Environmental: Denne del vurderer, hvordan en virksomhed påvirker miljøet. Det inkluderer aspekter som energiforbrug, affaldsstyring, udledning af drivhusgasser og virksomhedens bidrag til klimaændringer.

Social: Den sociale del fokuserer på virksomhedens forhold til sine medarbejdere, leverandører, kunder og de lokalsamfund, hvor den opererer. Dette inkluderer arbejdsforhold, diversitet og inklusion, medarbejderrettigheder og -velfærd samt virksomhedens indvirkning på samfundet.

Governance: Governance aspektet omhandler virksomhedens ledelse, herunder ledelsesstrukturer, medarbejderrettigheder, revisioner og intern kontrol, samt virksomhedens transparens og ansvarlighed over for aktionærerne.

Virksomheder og investorer bruger ofte ESG-kriterier til at vurdere, hvor godt en virksomhed kan håndtere risici og muligheder relateret til miljøet, det sociale og ledelsesmæssige aspekter. ESG-målinger er blevet stadig vigtigere i den finansielle verden, da de kan give indblik i virksomhedens langsigtede bæredygtighed og etiske praksis.

Investeringsbeslutninger: Investorer anvender ESG-kriterier til at vurdere potentielle investeringers risici og muligheder. Ved at fokusere på virksomheders miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige praksis kan investorer identificere virksomheder, der er bedre rustet til at håndtere fremtidige udfordringer og muligheder. Dette kan føre til mere bæredygtige og ansvarlige investeringer.

Risikostyring: ESG-vurderinger hjælper virksomheder og investorer med at identificere og håndtere risici, der ikke nødvendigvis er umiddelbart tydelige gennem traditionel finansiel analyse. For eksempel kan en virksomhed med dårlig miljøledelse være mere udsat for miljøkatastrofer eller retssager.

Corporate Social Responsibility (CSR): Virksomheder anvender ESG-principper for at forbedre deres drift og corporate image. Gennem bæredygtige praksisser og etisk ledelse kan virksomheder opbygge et stærkere brand, forbedre kundeloyaliteten og øge medarbejdertilfredsheden.

I nogle lande er der lovgivning, der kræver, at virksomheder rapporterer om deres ESG-praksisser. Dette sikrer større transparens og ansvarlighed over for både interessenter og offentligheden.

Virksomheder, der integrerer ESG-principper i deres forretningsmodeller, er ofte bedre rustet til at skabe langsigtet værdi. Ved at fokusere på bæredygtighed og etiske praksisser kan virksomheder sikre deres levedygtighed og succes på lang sigt.

Stakeholder Engagement: ESG hjælper virksomheder med at engagere sig mere effektivt med deres interessenter, herunder medarbejdere, investorer, kunder og samfundet. En stærk ESG-præstation kan forbedre relationer og tillid mellem virksomheder og deres interessenter.

Samlet set anvendes ESG som et værktøj til at fremme mere bæredygtige og ansvarlige forretningspraksisser, både for at forbedre enkelte virksomheders ydeevne og for at bidrage til en mere bæredygtig global økonomi.

Real ESG - The Real Estate Reporting Frameworks er ejendomsbranchens nye, gratis og fælles ESG-rapporteringsværktøj, som medvirker til, at branchens ESG-data bliver mere konkret, transparent og sammenlignelig.

Værktøjet er udviklet i et bredt branchesamarbejde mellem en række førende aktører med støtte fra den filantropiske forening Realdania.

I stedet for at virksomhederne hver især skal opfinde den dybe tallerken og udvikle egne datapunkter, beregningsprincipper og forudsætninger, kan virksomhederne bruge værktøjet til ESG-rapporteringen.

Real ESG gør således rapporteringen nemmere, hurtigere og billigere for den enkelte virksomhed. 

Det forventes også, at långivere, investorer og øvrige interessenter inden længe vil kræve ESG-data, og derfor kan det være en god idé at arbejde med ESG-data allerede nu.

Real ESG videreudvikles og opdateres løbende, så virksomhederne trygt kan bruge værktøjet til deres ESG-rapportering.

Det forventes, at næste udgaver af værktøjet udgives medio 2024.

Real ESG indeholder en vejledning, som kan findes i PDF’en. Vejledningen er i første udgave ikke fyldestgørende, men vil over tid blive videreudviklet og mere fyldestgørende.