Real ESG

Real ESG

Real ESG er et nyt værktøj til ESG-rapportering for virksomheder i bygge- og ejendomsbranchen. Værktøjet er tilgængeligt gennem Molio og er gratis. 

Real ESG – fri adgang til ambitiøs ESG-rapportering

Real ESG skal medvirke til at ESG-data bliver mere transparente, konkrete og sammenlignelige. Værktøjet skal også gøre det nemmere, hurtigere og billigere at udarbejde en ambitiøs ESG-rapport, så hver aktør ikke skal bruge ressourcer på at udarbejde sine egne datapunkter og regnskabspraksis.  

Med støtte fra den filantropiske forening Realdania har en række markante aktører sammen udviklet og opdateret den første version af værktøjet. 

Få adgang til værktøjet:

Værktøjet består af tre udgaver

  • Den fulde udgave målrettet større ejendomsbesiddere,
  • Den enkle udgave målrettet mindre ejendomsbesiddere og
  • Rådgiverudgaven målrettet bl.a. advokater, ingeniører, erhvervsmæglere, administratorer og arkitekter.

Download her: Real ESG – The Real Estate Reporting Framework – version 0.9.1

Har du input til værktøjet eller har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp, eller forslag til forbedringer, kan du kontakte realesg@ejd.dk.

Hvem står bag?

Holdet bag videreudviklingen af værktøjet består bl.a. af AkademikerPension, AKF, AP Ejendomme, ATP Ejendomme, Balder Danmark, Colliers, Core Property Management, Danica Ejendomme, Danske Bank, Deloitte, Djøf Advokat, DLR Kredit, DTU Sustain, Home.Earth, Industriens Pension, Jyske Bank, Jyske Realkredit, Lærernes Pension, Molio, Nykredit, PenSam, Realkredit Danmark, Simiab, Thylander og Velliv med fortsat støtte fra Realdania.

ESG står for Environmental, Social, and Governance. Det er et sæt af kriterier, der anvendes til at vurdere en virksomheds etiske indvirkning og bæredygtighedspraksis. Her er en kort oversigt over hver af de tre komponenter:

Environmental: Denne del vurderer, hvordan en virksomhed påvirker miljøet. Det inkluderer aspekter som energiforbrug, affaldsstyring, udledning af drivhusgasser og virksomhedens bidrag til klimaændringer.

Social: Den sociale del fokuserer på virksomhedens forhold til sine medarbejdere, leverandører, kunder og de lokalsamfund, hvor den opererer. Dette inkluderer arbejdsforhold, diversitet og inklusion, medarbejderrettigheder og -velfærd samt virksomhedens indvirkning på samfundet.

Governance: Governance aspektet omhandler virksomhedens ledelse, herunder ledelsesstrukturer, medarbejderrettigheder, revisioner og intern kontrol, samt virksomhedens transparens og ansvarlighed over for aktionærerne.

Virksomheder og investorer bruger ofte ESG-kriterier til at vurdere, hvor godt en virksomhed kan håndtere risici og muligheder relateret til miljøet, det sociale og ledelsesmæssige aspekter. 

Investeringsbeslutninger: Investorer anvender ESG-kriterier til at vurdere potentielle investeringers risici og muligheder.

Ved at fokusere på virksomheders miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige praksis kan investorer identificere virksomheder, der er bedre rustet til at håndtere fremtidige udfordringer og muligheder. Dette kan føre til mere bæredygtige og ansvarlige investeringer.

Risikostyring: ESG-vurderinger hjælper virksomheder og investorer med at identificere og håndtere risici, der ikke nødvendigvis er umiddelbart tydelige gennem traditionel finansiel analyse. For eksempel kan en virksomhed med dårlig miljøledelse være mere udsat for miljøkatastrofer eller retssager.

Corporate Social Responsibility (CSR): Virksomheder anvender ESG-principper for at forbedre deres drift og corporate image. Gennem bæredygtige praksisser og etisk ledelse kan virksomheder opbygge et stærkere brand, forbedre kundeloyaliteten og øge medarbejdertilfredsheden.

I nogle lande er der lovgivning, der kræver, at virksomheder rapporterer om deres ESG-praksisser. Dette sikrer større transparens og ansvarlighed over for både interessenter og offentligheden.

Virksomheder, der integrerer ESG-principper i deres forretningsmodeller, er ofte bedre rustet til at skabe langsigtet værdi. Ved at fokusere på bæredygtighed og etiske praksisser kan virksomheder sikre deres levedygtighed og succes på lang sigt.

Stakeholder Engagement: ESG hjælper virksomheder med at engagere sig mere effektivt med deres interessenter, herunder medarbejdere, investorer, kunder og samfundet. En stærk ESG-præstation kan forbedre relationer og tillid mellem virksomheder og deres interessenter.

Samlet set anvendes ESG som et værktøj til at fremme mere bæredygtige og ansvarlige forretningspraksisser, både for at forbedre enkelte virksomheders ydeevne og for at bidrage til en mere bæredygtig global økonomi.

Real ESG - The Real Estate Reporting Frameworks er ejendomsbranchens nye, gratis og fælles ESG-rapporteringsværktøj, som medvirker til, at branchens ESG-data bliver mere konkret, transparent og sammenlignelig.

Værktøjet er udviklet i et bredt branchesamarbejde mellem en række førende aktører med støtte fra den filantropiske forening Realdania.

I stedet for at din virksomhed udvikler egne datapunkter, beregningsprincipper og forudsætninger, kan i anvende værktøjet. 

Det forventes at långivere, investorer og øvrige interessenter inden længe vil kræve ESG-data.

Real ESG videreudvikles og opdateres løbende,.

Det forventes, at næste udgave af værktøjet udgives medio 2024.

Når du downloader Real ESG, er der vedlagt en vejledning.