Beregning

Tips til prisberegninger til overslag og tilbud

En prisberegning bliver ikke bedre end kvaliteten af det prismateriale, du bruger, og den viden du har om det specifikke byggeprojekt. Det gælder uanset om du skal lave en prisberegning til et overslag eller til et tilbud. Her på siden giver vi dig et par tips til, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er ny i disciplinen prisberegninger i byggeriet.
priskalkulation

Overordnet er der tre vigtige faktorer, du skal være opmærksom på, når du skal lave en prisberegning:

  • At du kender projektet godt nok til at du kan tage højde for de projektspecifikke forudsætninger i din prisberegning
  • At de priser, du bruger som udgangspunkt i prisberegningen så vidt muligt afspejler de faktiske priser i branchen
  • At de priser, du bruger som udgangspunkt, bliver tilstrækkeligt tilpasset det specifikke byggeprojekt

Læs mere om byggeriets standardpriser, Molio Prisdata her

PRØV EN 7 DAGES GRATIS, UFORPLIGTENDE DEMO

Er du rådgiver, skal du selv beskrive forudsætningerne for den prisberegning, du laver. Derfor er der en række forudsætninger for det specifikke byggeri, som du eventuelt skal tage højde for i din pris eller få skrevet ind i projektforslaget. Eksempelvis kan byggeriet blive så forsinket, at priserne risikerer at stige voldsomt undervejs. Sker dette, kan man som rådgiver nogle gange få lov at hæve prisen for projektforslaget.

Der kan også være usikkerhed om de lokale jordbundsforhold, som måske skal undersøges nærmere, eller der kan være særlig risiko for at støde på arkæologiske fund under en udgravning. Dette kan give merudgifter, som er vigtige at tage forbehold for.

Er du udførende skal du også overveje forudsætningerne for det aktuelle byggeri i din tilbudsgivning, da de kan påvirke prisen i tilbuddet.

Det er svært at forudsige byggeriets endelige pris, da den altid afhænger af de specifikke forhold og omstændigheder. Men det er vigtigt, at udgangspunktet for prisberegningens priser i så høj grad som muligt afspejler den pris, byggeriet faktisk kan bygges for. Derfor bruges der ofte meget tid på at finde de priser og det grundlag, som giver det mest sikre resultat. Mange vælger at benytte branchens de facto priser, Molio Prisdata, som et godt udgangspunkt og supplere med egne erfaringspriser.

Uanset om du baserer dine priser på gennemsnitlige priser eller på erfaringspriser fra tidligere byggerier, skal du altid tilpasse priserne det specifikke projekt og være opmærksom på de konkrete forudsætninger. Har du fx erfaringspriser fra et byggeri på en flad mark og I skal bygge i kuperet terræn, så skal prisen tilpasses. Derfor er det afgørende, at du har sat dig grundigt ind i projektet, når du prissætter de enkelte prisbærende elementer.

Bruger du branchens de facto priser til fx tilbudsgivning, skal du altid justere i forhold til mængder eller geografisk placering på grund af regionale lønforskelle mv.

En prisberegning skal afspejle byggeriets kompleksitet, og der skal tages højde for alle prisbærende elementer. Som rådgiver skal du derfor være opmærksom på, at alle prisbærende elementer ikke nødvendigvis fremgår af tegninger eller bygningsmodeller. Derfor kan en bruttoliste over alle prisbærende elementer være en god idé, så du sikrer dig, at du har dem alle med i prisen. Det kan fx være antallet af skorstene, ovenlysvinduer, ventilationskanaler eller ”knæk” i en tagflade, der gør taget dyrere at lave, end en gennemsnitspris på en tagflade indikerer. Det er derfor almindeligt at lave en sådan - en tilbudsliste.

Udover alle prisbærende elementer i prisberegningen er det en stor fordel at kunne forestille sig en række detaljer ved byggeriet, som endnu ikke er med på tegningerne. Dem skal du også sørge for, at der er plads til i budgettet.

Hvis du er udførende og skal give tilbud på arbejdet, vil du i langt de fleste projekter bygge dit tilbud op ved at udfylde tilbudslisten. Inkluderer tilbudslisten mængder, er risikoen for byggeberegningsfejl fra den udførendes side mindre og samtidig sparer man tid til opmåling og beregning af mængder.

Byggeriets udseende, kvalitet og kompleksitet skal afspejles i prisen. Allerede i dispositionsforslaget kan du som rådgiver lave en efterberegning på bygherres budget, så du på forhånd sikrer dig, at bygningen kan leveres i den kvalitet, som bygherre ønsker. Kan den ikke det, kan du bede bygherre revidere kvalitetskravene.

Når man projekterer færdigt og licitationsresultatet foreligger, så skal det gerne ligge på niveau med budgettet for projektforslaget. Hvis det ligger meget over eller under, kan du som rådgiver blive bedt om at projektere om uden beregning. Derfor er prissætningen i projektforslaget en meget vigtig disciplin.

Er der uoverensstemmelser mellem bygherrers budgetramme og kvalitetskrav, skal de belyses hurtigst muligt. Når først projektforslaget er afleveret, er prisen principielt bindende.