Produkt Digital Sigma Enterprise 2648X1490
Digitale værktøjer

Prisdata

Molio Prisdata er priser, du kan regne med. Arbejder du med prissætning, tilbudsgivning og overslagsberegninger i byggeriet, så har du brug for priser, der afspejler virkeligheden.

Nyhed: Nu kan du få vores nye program Priskalk til Prisdata.
Vælg din prisdatabase og derefter abonnementet Professionel eller Premium.  

Produkttype
Emner

Produkter

Priskalk Screen 1520X1014 C

Få et smugkig i Molio Prisdata

Hvor mange timer bruger medarbejderne i din virksomhed sammenlagt på at indsamle, bearbejde og ajourføre priser til fx overslagsberegninger og tilbud?

 

- Inklusiv fri support på 7012 0600.

Prøv Prisdata til 0 kr. med en uforpligtende demo

Branchens de factopriser fra en uafhængig aktør

Du får både tryghed og sikkerhed med Prisdata. Priserne er uafhængig af kommercielle interesser og giver dermed et realistisk billede af dine omkostninger til byggeprojekterne. Du får du alle branchens opdaterede priser indsamlet og sorteret i prisdatabaserne Nybyggeri, Renovering, Anlæg, Drift og Grønland. Lige til at bruge i dit beregningssprogram. 

Prisdata hjælper dig med at:

  • Spare tid – vi har indhentet priserne for dig
  • Finde sikre priser, så tilbuddet holder (vores priser er beregnet ud fra forhandleres og producenters pris – fratrukket rabat)
  • Finde priser, hvor der er medregnet løn, materialer, materialeleje, sociale omkostninger, fast omkostninger og fortjeneste
  • Få adgang til tusindvis af omhyggeligt udarbejdede enhedspriser

Prisdata er driftsikkert, velafprøvet og anerkendt. Og selvom du trækker på egne erfaringer og tidligere priser, bør du altid gennemgå dine overslagsberegninger med Prisdata, som er branchens de factopriser. Prisdata giver dine beregninger en forankring i markedets faktiske priser og en troværdighed over for bygherre.

Prisboger Renovering Bygningsdele Brutto 2000X1213

Molio Prisdata som trykte prisbøger

Prisdatabaserne udkommer også som trykte prisbøger. Hvor databaserne både indeholder brutto- og nettopriser indeholder prisbøgerne enten brutto- eller nettopriser. De fleste projekterende og udførende kalkulerer med bruttopriser.