Materialer Jern 1
Indeksering

Derfor skal du bruge indekseringstal i din kalkulation

Priserne på materialer, løn og materiel udvikler sig løbende og denne udvikling afspejles i branchens indekstal fra Danmarks Statistik. Indekstal viser den procentvise udvikling for et bestemt materiale eller en specifik omkostning. Her på siden kan du se, hvordan du skal bruge indekstal i din kalkulation.

Prisstigninger og -udvikling er ikke forbeholdt ekstraordinære perioder, som vi oplever i disse måneder. Priserne på materialer, løn og materiel udvikler sig uundgåeligt hen over et år, hvilket afspejler sig i branchens indekstal, der indsamles og udgives hvert kvartal af Danmarks Statistik. Indekstal viser den procentvise udvikling for et bestemt materiale eller en specifik omkostning.

Indeksering med Molio Prisdata

Priserne i Molios prisdatabaser er fremskrevet til 1 januar i det aktuelle år. Derfor anbefaler vi, at du justerer priserne i forhold til det aktuelle indekstal.

På molio.dk kan du finde de gældende indekstal for byggeomkostninger fra Danmarks Statistik, som du kan bruge til din kalkulation. Når du indekserer priserne fra Molios Prisdatabaser, skal du sætte det gældende indekstal op imod det indekstal, der var gældende pr. 1 januar.

Se et eksempel for beregningen længere nede på siden.

Hvis udførelsen eller faktureringen ligger længere ude i fremtiden, kan det være nødvendigt at justere fremadrettet og skønne niveauet for indekseringen for overslagskalkulationen efter den hidtidige udvikling, eller tage forbehold. Benytter man et skønnet eller fremskrevet indeks, er det vigtigt at dette gøres klart i projektmaterialet.

Læs entrepriseretsadvokat Simon Heisings to scenarier for det juridiske perspektiv på prisstigninger.

Eksempel på udregning med indekstal:

Den formel du skal bruge er: 

(beløb x nyt indeks) : gammelt indeks  = indekseret beløb

Eksempel
Beløb, der skal indekseres: 100.000 kr.
Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar ~ 113,0 (gammelt indeks)
Kendt eller skønnet indeks på udførelsestidspunktet: 115,0 (nyt indeks)

Formel: (100.000 kr. x 115,0): 113,0 ≈ 101.770 kr.                                 

Vær opmærksom på indekstypen

Normalt vil det fremgå af projektmaterialet hvilken type indeks, der danner grundlag for kalkulationens indeksregulering. Det kan fx være indeks for byggeomkostningsindeks for boliger. Fremgår indekstypen ikke tydeligt af materialet, skal du vælge det indeks, der er dækkende for det arbejde, der skal udføres. Hvis du ikke kender det rette indeks, kan du finde de forskellige indekser for bygge- og anlægsbranchen hos Danmarks Statistik eller lige her (på molio.dk).

Hold øje med udviklingen

Uanset om situationen i markedet er typisk eller atypisk, vil priser på materialer m.m. altid udvikle sig løbende. Det er derfor vigtigt at man arbejder dynamisk med priserne, så de afspejler den generelle udvikling og forventning. Det gør man ved at følge indekstallenes udvikling. Ingen kan forudsige fremtiden, men indeksering er nøglen til at ramme mere præcist i dine kalkulationer af tilbud og budgetter.

Gå til molio.dk/prisudvikling