Kursus 1 2000X1333
Gratis værktøjer

CCS i praksis

I denne række af videoer kan du lære om implementering og anvendelse af CCS gennem andres erfaringer.

Her får du et overblik over, hvordan CCS virker

Gennem 2014-15 blev de nye CCS-standarder implementeret og afprøvet i en række STARTprojekter i den danske byggebranche. STARTprojekterne er kendetegnet ved, at virksomheder og byggeprojekter har kunnet få hjælp til uddannelse og faglig assistance i forbindelse med implementering og afprøvning af de nye CCS-standarder

Der blev gennemført i alt 19 STARTprojekter, hvor cirka 30 deltagende virksomheder har været involveret – bygherrer, rådgivere, udførende, samt IT-leverandører.

Foreningen bips (nu: Molio) lavede dengang syv videoer om de 19 STARTprojekter. I videoerne har vi samlet de vigtigste erfaringer og læringspunkter fra STARTprojekterne. Ligesom videoerne giver et indblik i hvordan projekterne har tacklet implementeringen og anvendelsen af CCS.

Der er ligeledes lavet to videoer om, hvordan en stor entreprenør, NCC, og en stor leverandør, Velux, ser på den digitale udvikling og CCS.


Her finder du erfaring og læring omkring CCS

Arkitektur Interior 4 2000X1333

Strukturen i CCS

CCS indeholder værktøjer til strukturering af informationer om byggeri. Elementerne er klassifikation, identifikation, egenskaber, informationsniveauer og formål.

Strukturen i CCS