LCA Png

Byggeriets LCA-værktøj til dokumentation af CO2-aftryk

En helt ny platform skal gøre det lettere for alle i byggebranchen at indsamle data om byggematerialer til brug ved beregning af det totale aftryk af CO₂ på bygningsniveau og dermed dokumentere byggeriets klimaaftryk, når nye krav træder i kraft fra nytår.

Værktøjet er udviklet af COWI og Arkitema og stilles til rådighed for branchen i begyndelsen af 2023 her på siden. Indtil da, kan du læse mere om baggrunden og du kan følge med i den løbende tilpasning af værktøjet til branchen.

Få svar på dine spørgsmål om værktøjet

Arkitema og COWI er initiativtagere og primære udviklere. Derudover består gruppen af Green Building Council Denmark, Molio, Rambøll og Bolig- og Planstyrelsen (som observatør).

Det nye værktøj bruges til at indsamle oplysninger om bygningsdele og materialer, som så kan eksporteres til LCAbyg for at gennemføre selve LCA-beregningen.

Værktøjet lanceres primo januar 2023 og kan dermed bruges i forbindelse med nye  projekter, der er underlagt bygningsreglementets krav fra årsskiftet 2023.  

Et kommende digitalt værktøj, skal hjælpe byggebranchen med at opfylde kravene ved at indsamle data om byggematerialer til brug ved beregning af det totale aftryk af CO₂ på bygningsniveau, samt at flytte dokumentationsprocessen fra manuel til digital automatisering.

Det stiller store krav til entreprenører og bygherrer, når de fremadrettet både skal kunne opføre deres bygninger inden for de angivne CO₂-rammer, samt kunne dokumentere bygningens samlede klimaaftryk.

Der findes i dag ingen fælles platform til at håndtere de mange informationer, der skal til for at dokumentere en bygnings klimaaftryk. Det besværliggør dokumentationsprocessen for langt de fleste, og er med til at øge risikoen for fejl eller mangelfuld dokumentation. Derfor er en gruppe af virksomheder og organisationer på tværs af branchen gået i dialog om, hvordan de sammen kan designe et værktøj og en fælles standard, der tilgodeser alle; fra den lille entreprenør uden kendskab til livscyklusanalyser til de store bygherrer med interne rådgivere.

Målet er at få en ensrettet og simpel metode til at dokumentere bygningers klimapåvirkning, som er tilgængelig for alle. Samtidig giver det mulighed for at indsamle data, der i fremtiden gør os endnu bedre til at designe klimavenligt byggeri.

Projektgruppen har fået et projektkontor stillet til rådighed i BLOXhub og indtil videre kan du komme forbi, hvis du gerne vil følge med i værktøjets endelige tilblivelse. Du kan også kontakt Ole Berard, Digitaliseringschef i Molio på obe@molio.dk, hvis du har input til processen. 

Du kan tilmelde dig en mailingliste, hvor du løbende modtager flere informationer om, hvad vi laver. Du vil også blive inviteret til webinar om anvendelse af værktøjet og du vil få direkte besked, når det er færdigt. 

Her vil du også få mulighed for at være med til at teste værktøjet. 

Vær opmærksom på, at når du skriver dig på mailinglisten, bliver du samtidig tilmeldt Molio Community. Hvis du alene er interesseret i mails vedrørende LCA, skal du sætte flueben i dette interesseområde.

Tilmeld dig Molio Community

Se pressemeddelelsen fra Cowi og Arkitema

Molio Community - 27. oktober 2022

Se webinaroptagelse om LCA dokumentationsværktøjet (55 minutter)

IMG 6438
Inddragelse

Kom forbi vores projektkontor i BLOXHUB

Vi er allerede godt i gang med tilpasning af værktøjet til branchen. Du er derfor velkommen til at komme forbi vores projektkontor og se, hvad vi laver.

Jens Peter Højgaard CEO Cowi
Jens Højgaard Christoffersen, Group CEO Cowi

En god ting for byggebranchen

"Fra årsskiftet skal alle parter i branchen bidrage til at vores bygningers klimaaftryk fra materialer, konstruktion og driftsforbrug ikke påvirker klimaet mere end rimeligt. Og det er en god ting, for byggebranchen har naturligvis også et ansvar for at udvikle sig i en mere bæredygtig retning. Det er oplagt med et digitalt værktøj, der kan hjælpe med at løfte denne opgave."

CHV 1600X900
Christina Hvid, CEO Molio

Løbende tilpasning til branchens behov

"Vi er rigtig glade for, at vi er blevet valgt til at stille dette LCA-dokumentationsværktøj til rådighed for hele byggebranchen, udbrede det og løbende tilpasse det, så det følger branchens behov. På denne måde vil vi være med til at sikre, at LCA- dokumentationen indsamles digitalt og ensartet, så de nye BR18-krav kan implementeres præcist, transparent og effektivt."

Mette Qvist GBCD
Mette Qvist, CEO i Green Building Council Denmark

Dokumentation skal ikke være tidskrævende

"Byggebranchen er en af de mest klimabelastende sektorer, så derfor er det positivt, at alle der bygger nyt nu pålægges at dokumentere deres CO₂-aftryk. Vi ved, at det bliver en omfattende øvelse at få alle med, særligt de mindre entreprenører og rådgivere. Netop derfor er det vigtigt, at vi sammen går ind og kigger på, hvordan vi skaber en fælles, brugervenlig platform, der ikke gør dokumentationen til en tidskrævende byrde for byggeriet,”