LCA Png
LCAcollect

Byggeriets LCA-værktøj til dokumentation af CO2-aftryk

Den helt nye platform, LCAcollect, skal gøre det langt nemmere for alle i byggebranchen at indsamle LCA-data (Livscyklusudledning) for byggematerialer, som er nødvendige for at dokumentere byggeriers klimaaftryk, som nu er lovpligtigt.

En helt ny platform skal gøre det lettere for alle i byggebranchen at indsamle data om byggematerialers klimaaftryk til brug i LCA (livscyklusanalyse), som er et krav i bygningsreglementet fra 1. januar 2023.

Værktøjet er udviklet af COWI og Arkitema i samarbejde med en styregruppe med bred repræsentation fra værdikæden i den danske byggebranche.

Værktøjet stilles frit rådighed for branchen i en basisversion medio februar 2023. Molio vil sidenhen lancere end proversion til avancerede brugere, der skal finansiere den fortsatte drift og udvikling af LCAcollect.

Få svar på dine spørgsmål om værktøjet

Værktøjet lanceres i februar 2023 og kan dermed bruges i forbindelse med nye  projekter, der er underlagt bygningsreglementets krav fra årsskiftet 2023.  

Udviklingen af LCAcollect er medfinansieret af Realdania. Det vil sige, at når værktøjet bliver frigivet til byggebranchen, vil det som udgangspunkt ikke koste noget at benytte det, så længe det fortsat er under udvikling.

LCAcollect vil herefter blive drevet af Molio, i tæt samarbejde med Rådet for bæredygtigt byggeri og LCAcollect styregruppen, som et non-for-profit værktøj. Dette er for, at værktøjet forbliver tilgængeligt for alle, og kan benyttes som en branchestandard.

Det nye værktøj bruges til at indsamle oplysninger om bygningsdele og materialer, som så kan eksporteres til LCAbyg for at gennemføre selve LCA-beregningen.

Et kommende digitalt værktøj, skal hjælpe byggebranchen med at opfylde kravene ved at indsamle data om byggematerialer til brug ved beregning af det totale aftryk af CO₂ på bygningsniveau, samt at flytte dokumentationsprocessen fra manuel til digital automatisering.

Det stiller store krav til entreprenører og bygherrer, når de fremadrettet både skal kunne opføre deres bygninger inden for de angivne CO₂-rammer, samt kunne dokumentere bygningens samlede klimaaftryk.

Der findes i dag ingen fælles platform til at håndtere de mange informationer, der skal til for at dokumentere en bygnings klimaaftryk. Det besværliggør dokumentationsprocessen for langt de fleste, og er med til at øge risikoen for fejl eller mangelfuld dokumentation. Derfor er en gruppe af virksomheder og organisationer på tværs af branchen gået i dialog om, hvordan de sammen kan designe et værktøj og en fælles standard, der tilgodeser alle; fra den lille entreprenør uden kendskab til livscyklusanalyser til de store bygherrer med interne rådgivere.

Målet er at få en ensrettet og simpel metode til at dokumentere bygningers klimapåvirkning, som er tilgængelig for alle. Samtidig giver det mulighed for at indsamle data, der i fremtiden gør os endnu bedre til at designe klimavenligt byggeri.

Projektgruppen har fået et projektkontor stillet til rådighed i BLOXhub og indtil videre kan du komme forbi, hvis du gerne vil følge med i værktøjets endelige tilblivelse. Du kan også kontakte Lars Bennedsen, COO i Molio på lb@molio.dk, hvis du har input til processen. 

Du kan tilmelde dig en mailingliste, hvor du løbende modtager flere informationer om, hvad vi laver. Du vil også blive inviteret til webinar om anvendelse af værktøjet og du vil få direkte besked, når det er færdigt. 

Her vil du også få mulighed for at være med til at teste værktøjet. 

Vær opmærksom på, at når du skriver dig på mailinglisten, bliver du samtidig tilmeldt Molio Community. Hvis du alene er interesseret i mails vedrørende LCA, skal du sætte flueben i dette interesseområde.

Tilmeld dig Molio Community

Se pressemeddelelser:

Cowi og Arkitema – 14. september 2022

Cowi, Arkitema, Molio og Green Building Council – 20. december 2022

 

Molio Community - 27. oktober 2022

Se webinaroptagelse om LCA dokumentationsværktøjet (55 minutter)

IMG 6438
Inddragelse

Kom forbi vores projektkontor i BLOXHUB

Vi er allerede godt i gang med tilpasning af værktøjet til branchen. Du er derfor velkommen til at komme forbi vores projektkontor og se, hvad vi laver.

Jens Peter Højgaard CEO Cowi
Jens Højgaard Christoffersen, Group CEO Cowi

En god ting for byggebranchen

"Fra årsskiftet skal alle parter i branchen bidrage til at vores bygningers klimaaftryk fra materialer, konstruktion og driftsforbrug ikke påvirker klimaet mere end rimeligt. Og det er en god ting, for byggebranchen har naturligvis også et ansvar for at udvikle sig i en mere bæredygtig retning. Det er oplagt med et digitalt værktøj, der kan hjælpe med at løfte denne opgave."

CHV 1600X900
Christina Hvid, CEO Molio

Løbende tilpasning til branchens behov

"Vi er rigtig glade for, at vi er blevet valgt til at stille dette LCA-dokumentationsværktøj til rådighed for hele byggebranchen, udbrede det og løbende tilpasse det, så det følger branchens behov. På denne måde vil vi være med til at sikre, at LCA- dokumentationen indsamles digitalt og ensartet, så de nye BR18-krav kan implementeres præcist, transparent og effektivt."

Mette Qvist GBCD
Mette Qvist, CEO i Green Building Council Denmark

Dokumentation skal ikke være tidskrævende

"Byggebranchen er en af de mest klimabelastende sektorer, så derfor er det positivt, at alle der bygger nyt nu pålægges at dokumentere deres CO₂-aftryk. Vi ved, at det bliver en omfattende øvelse at få alle med, særligt de mindre entreprenører og rådgivere. Netop derfor er det vigtigt, at vi sammen går ind og kigger på, hvordan vi skaber en fælles, brugervenlig platform, der ikke gør dokumentationen til en tidskrævende byrde for byggeriet,”