IKT

Molios IKT-værktøjer skifter platform

Her på siden kan du få svar på spørgsmål i forbindelse med overgang fra anvisninger.molio.dk til ikt.molio.dk. Overgangen fra den ene platform til den anden har betydning for alle brugere af Molios IKT-værktøjer; Aftale og kommunikation og CAD og bygningsmodel.
Information

Når du logger på ikt.molio.dk første gang vil du møde et helt nyt design og en ny menustruktur, der giver dig et bedre, intuitivt overblik over de værktøjer, du har adgang til og hvad de indeholder.

Derudover vil du møde en række nye, konkrete funktionaliteter, som øger brugsværdien af værktøjerne:

  • Et hurtigere og bedre søgesystem, der griber ned i al indholdet på tværs af platformen. Resultatet vægtes ift. relevans. 
  • Mulighed for personalisering af din ”bruger” med markering af favoritter.
  • Mulighed for at bygge din egen IKT-specifikation. Med  specifikationsværktøjet (applikation) kan du definere dit eget udtræk af indholdet i IKT-specifikationerne (A102). Det gør det nemmere at tilpasse specifikationen til omfanget af byggesagen og udbudsformen. 
  • Logisk menustruktur med direkte adgang til fx IKT-masterclasses
  • Notifikationer, der holder dig opdateret om, hvad der er sket siden sidst. 

På lidt længere sigt vil den nye platform åbne mulighed for:

  • Personaliserede servicemails, når der er nye udgivelser samt servicemails, når der er nye, vigtige informationer om dit værktøj - herunder invitationer til de kommende IKT-masterclasses.
  • Flere applikationer på vej: Du vil løbende blive præsenteret for nye applikationer, som giver dig nemmere adgang til dele af indholdet i værktøjerne.
  • Tværgående søgninger i Molios digitale værktøjer og mere ensartethed på tværs af værktøjerne.
  • Produktudvikling baseret på brugerdata, som resulterer i værktøjer med endnu højere relevans og værdi.

Molio laver løbende forbedringer af vores digitale værktøjer, så de bliver mere tidssvarende. De nye funktionaliteter på ikt.molio.dk har været efterspurgt af brugere og den tilknyttede brugergruppe på tværs af branchen.

Den nye platform vil på sigt give mulighed for at øge sammenhængen og synergien mellem en række af Molios digitale værktøjer. Den giver også mulighed for at lave nye, digitale applikationer, som øger brugsværdien af IKT-værktøjerne for vores brugere i branchen. 

Som bruger får du et bedre overblik over det omfattende indhold - blandt andet via topmenuen og en forbedret, tværgående søgning.

Nej - det er ligetil. Hvis du har oprettet et personligt login på den gamle platform (anvisninger.molio.dk) logger du bare ind på den nye platform (ikt.molio.dk) med dette. Husk, at du skal befinde dig fysisk på din arbejdsplads første gang du logger dig på. Ellers kan systemet ikke genkende dig.

Hvis du ikke har oprettet et personligt login endnu, vil du blive bedt om dette og så følger du blot anvisningerne. Husk også her, at du skal befinde dig på din arbejdsplads, når du opretter personligt login.

Brugerguide

Gå ind på ikt.molio.dk

Eksisterende bruger på anvisninger.molio.dk
Hvis du allerede er bruger af et af de to IKT-værktøjer (på anvisninger.molio.dk) kan du blot logge på den nye hjemmeside med dit eksisterende personlige brugernavn og din adgangskode. Dog er det vigtigt, at du befinder dig fysisk på din arbejdsplads og ikke hjemmefra første gang, du logger dig på ikt.molio.dk. Ellers vil systemet ikke kunne genkende dig.

Derefter kan du logge dig på, uanset hvor du befinder dig.

Hvis du endnu ikke har oprettet et personligt brugernavn vil du blive bedt om at gøre dette.

Ny bruger 
Hvis du er ny bruger, skal du oprette et personligt brugernavn (Login). Det er vigtigt, at du fysisk befinder dig på din arbejdsplads, når du opretter et personligt login og ellers blot følge anvisningerne.

Derefter kan du logge dig på, uanset hvor du er.

Du får adgang til en liste over alle masterclasses fra topmenuen og du får også adgang til relevante masterclasses i forbindelse med de enkelte publikationer.

Når du skal bruge et af de to IKT-værktøjer skal du gå ind på ikt.molio.dk

Vær opmærksom på, at Beskrivelsesværktøjet 2.0 fortsat vil ligge på anvisninger.molio.dk. På sigt, vil dette dog også blive overflyttet til ny platform.

Favoritfunktionen ligger i venstre spalte og er markeret med en stjerne. 

Ved at stjernemarkere de publikationer og vejledninger, som du hyppigt bruger, vil du fremover kunne finde dem under "Favoritter" i højre spalte. 

På den måde kan du opbygge din egen mappe med nem adgang til dit foretrukne indhold.

Applikationer kan også markeres som favorit og vil derefter kunne tilgås via et ikon i menuen til højre.  

På sigt vil der være mulighed for at tilgå en række applikationer, der styrker anvendelsesmulighederne på IKT-platformen.
Disse applikationer er en del af dit abonnement.

En af de applikationer, som du kan aktivere, hedder "Generér din IKT-specifikation". Den giver dig mulighed for at oprette en IKT-specifikation, der er tilpasset dit behov.

Hvis du markerer en applikation som favorit, vil den også kunne tilgås via et ikon i menuen til venstre.

Klik på applikationen Generér din egen IKT-specifikation. Nu får du mulighed for at vælge, hvilke konkrete informationsfelter, der skal med i din IKT-specifikation. 

Applikationerne er låst hvis du ikke er logget på eller ikke har abonnement. Når du logger dig på, vil de applikationer, der hører til dit værktøj være låst op.