Tips og tricks

Beskrivelsesværktøjet 2.0 - FAQ

Værktøjet kan bruges, men er ikke fuldendt med alle beskrivelser. Hvis du gerne vil i gang kan du derfor kontakte Nikolaj Arenbrandt på tlf.: 23 24 44 17.

På lidt længere sigte udbyder vi en række kurser om værktøjet og om, hvordan du bruger det optimalt. De første kurser er under udvikling og vil blive udbudt i foråret 2022.

Du kan hente et produktblad her

Du skal kontakte Nikolaj Arenbrandt på tlf.: 23 24 44 17, hvis du vil opgradere fra Beskrivelsesværktøjet (1.0) til Beskrivelsesværktøjet 2.0. 

Ja, det er blevet nemmere at håndtere beskrivelserne i det nye værktøj. Alene det, at beskrivelserne får en større opdeling, gør, at der er langt flere beskrivelser at vælge mellem i sit projekt.
Det giver øget fleksibilitet og det betyder i praksis, at beskrivelsesarbejdet bliver mindre tungt – ikke mindst når det gælder de mindre byggesager.

Eksempel:

Hvis man skal beskrive et arbejde med gulvbelægning, så indeholder én beskrivelse ikke længere flere typer gulve; trægulve, tæpper og flydende gulve. Derimod er der i den nye struktur tre forskellige beskrivelser på gulvbelægning, så du kan vælge netop den, du skal bruge i det specifikke projekt.

Nej, du kan ikke blande beskrivelserne fra de to værtkøjer i det samme byggeprojekt. Strukturen, opdelingen i arbejdsområder og indholdsfortegnelsen er forskellige.

Det nye værktøj Beskrivelsesværktøj 2.0 adskiller sig fra Beskrivelsesværktøj 1.0, (tidligere kaldet B1000) ved at alle beskrivelser er navngivet med et S forrest mens beskrivelser i Beskrivelsesværktøj 1.0 er angivet med et B forrest i filnavnet.

Det kræver altid lidt tilvænning at lære nye værktøjer at kende. Derfor vil der være en overgangsperiode, der giver brugerne god tid til at omstille sig arbejdet i den nye struktur og til de muligheder dette giver.

Molio vil løbende følge overgangen og vurdere hvornår det eksisterende værktøj skal udfases. Dette vil blive varslet med minimum 12 måneder over for abonnenter på værktøjet.

Prisen på et årligt abonnement på Beskrivelsesværktøjet 2.0 for rådgivende/projekterende afhænger af virksomhedens størrelse.  
Her kan du se to priseksempler som vejledende rettesnor:

Antal ansatte

Pris pr. år ekskl. moms

4

18.000 kr.

40

42.900 kr.

 

Basisbeskrivelser 2.0

Prisen på et årligt abonnement på Basisbeskrivelser 2.0 til de udførende afhænger af virksomhedens størrelse. 
Her kan du se to priseksempler som vejledende rettesnor:

Antal ansatte

Pris pr. år ekskl. moms

4

1.622 kr.

40

4.080 kr.

Basisbeskrivelser kan købes som selvstændigt værktøj og hedder i den nye version Basisbeskrivelser 2.0.
Hvis du vil opgradere til det nye værktøj, skal du kontakte Nikolaj Arenbrandt på tlf.: 23 24 44 17.

Beskrivelsesværkøjet 2.0 bliver løbende opdateret og udvidet med flere beskrivelser.

Se oversigt over indhold


Hele opbygningen af strukturen i værktøjet er gentænkt, så den passer med den måde byggeriet arbejder på i dag. Værktøjet har været pillet fra hinanden og beskrivelserne er gennemskrevet og opdateret i forhold til gældende praksis. I alt er der tale om 6-7.000 sider, som har været (og stadig er) i hænderne på en række byggefaglige specialister, som nu kan skabe fornyet kvalitet og klarhed omkring det arbejde, der skal udføres på et byggeri.

Parallelt med denne proces er der blevet samarbejdet med tredjeparts-leverandører om udvikling af software-løsninger, der understøtter Beskrivelsesværktøjet 2.0. Det har været nødvendigt for at beskrivelsernes format kan udveksles digitalt på tværs af branchens værktøjer og deres digitale anvendelighed dermed sikret.

Derudover har Molio selv fået udviklet en viewer til Basisbeskrivelser 2.0 , som gør, at den udførende nu får langt nemmere ved at overskue hele materialet på én gang og orientere sig i både basisbeskrivelser, projektspecifikke beskrivelser og vejledningsmateriale i ét og samme vindue.

Når værktøjet er fuldt implementeret i branchen (2022) vil vi forvente slankere og mere anvendelige udbudsmaterialer, der også kan anvendes i den digitaliserede byggeproces.

Beskrivelsesværktøjet 2.0 er ikke bare Molios værktøj, selvom det er Molio, der har finansieret udviklingen af det. Værktøjet er forankret i en bred styregruppe og i en kreds af branchens virksomheder, som har leveret og kvalitetssikret indholdet. På den baggrund er der skabt fælles fodslag bredt i branchen og det er til alles fordel.

Deltagerne i arbejdsgruppen bag Beskrivelsesværktøjet 2.0 kommer bl.a. fra Arkitema, Rambøll, Niras og WSP.