Introduktion

Prisdatabasernes opbygning, indhold og metode

Her får du en grundig introduktion til hver enkelt databases opbygning og indhold og til den metode, der ligger til grund.

Molio Prisdata er struktureret efter forskellige systemer, bl.a. SfB-systemet. De har alle hovedgrupper, der er opdelt i undergrupper. Det er i disse undergrupper, du finder priserne. Denne opdeling giver dig et godt og hurtigt overblik over data.

I Prisdatabasen ’Nybyggeri – Bygningsdele’ er der tillige angivet CCS-koder. Læs mere i introduktionen til ’Nybyggeri – Bygningsdele’. Yderligere oplysninger om ccs på www.molio.dk.

Priserne i prisdatabaserne er struktureret som den trykte prisbog, som du måske kender i forvejen. Det gør det lettere for dig at sætte dig ind i programmet.

I bygningsdelspriserne i de enkelte undergrupper kan beregningsmængden ændres til projektets aktuelle mængde. Derved bliver enhedsprisen beregnet efter den mængde, du ønsker, før den overføres til et regneark eller en anden type program.

Du kan både trække både netto- og bruttopriser ud af programmet. Hvis du bruger nettopriserne, har du mulighed for at fastsætte lønninger og tillæg fra sag til sag i Excel-skabelonerne.

Programmet stikordsregister gør det desuden nemt at finde en pris. Du kan finde yderligere information om principperne for Molio Prisdata i introduktionerne, der findes under Hjælp.

Introduktion til Prisdata