GWP-data med i Molios prisdatabaser

Sådan bruger du GWP-data (C02-e) i Priskalk

Med lanceringen af GWP-data i Molio Prisdata har du mulighed for at koble priser og klimapåvirkning på konkrete fag- og bygningsdele sammen. Med et par hurtige klik kan du derfor tidligt i procesessen skabe grundlag for et oplyst valg baseret på både pris og GWP - allerede inden din LCA udarbejdes.

Tutorial-video om GWP-data i Priskalk

FAQ

Generel information

GWP er et indeks for effekten af de forskellige drivhusgasser målt i forhold til kuldioxid (CO2). Herved bliver det muligt at sammenligne drivhusgasser, lægge tallene sammen og udtrykke det hele i CO2-ækvivalenter (CO2e).

Eksemepel: Methangas er ca. 10 gange så skadeligt for klimaet som en tilsvarende udledning af CO2. Derfor omregnes 1 gram methan til 10 gram CO2-ækvivalent. Den samlede CO2-ækvivalent udtrykkes som GWP, ” Global Warming Potential”.

GWP-værdien angiver, hvor stor drivhuseffekten er sammenlignet med drivhuseffekten fra udledning af 1 kg CO2. Hvis et kølemiddel fx har en GWP-værdi på 3.000, betyder det, at udledning af 1 kg af stoffet påvirker drivhuseffekten på samme niveau som 3.000 kg CO2 i forhold til påvirkning. Dette betyder, at man får et godt sammenligningsgrundlag, fordi målestokken er den samme – nemlig det, der svarer til 1 kg CO2.

 

Du kan bruge GWP-data til at få et indblik i hvor stor en miljøbelastning en fagdel eller bygningsdel udgør - på et tidligt tidspunkt i processen.

Dermed kan du se, hvor godt forskellige fag- og bygningsdele præsterer i forhold til hinanden, når det handler om GWP.

Som bruger af prisdata får du dermed mulighed for at træffe et hurtigt og oplyst valg baseret på koblingen mellem pris og GWP-data allerede inden din LCA udarbejdes.

 

Vi har valgt at indarbejde GWP-værdierne fordi de hænger sammen med de valg, du skal træffe, når du regner budgetter og vælger løsninger. Med GWP-data kan du få en god indikation af, hvor god en fag- eller bygningsdel præsterer GWP-mæssigt og dermed et godt beslutningsgrundlag. 

 

Der er i første omgang koblet GWP-data til fire prisdatabaser:

Nybyggeri – Fagdele (blå)
Nybyggeri – Bygningsdele (rød)
Renovering – Fagdele (gul)
Renovering – Bygningsdele (orange)

 

GWP-data vil typisk være relevant i de indledende overslagsberegninger, hvor du kan forædle din overslagsberegning med data vedrørende GWP. Senere i LCA-beregningen vil disse data typisk erstattes af specifikke EPD’er.

GWP-data er hentet fra tabel 7 og koblet sammen med de ressourcer, som en fagdel er sammensat af. Det er med andre ord generisk GWP-data og egner sig derfor bedst til overslag. 

GWP beregning kan derfor ikke anvendes til en endelig LCA-beregning, da der er tale om generisk data.

Ja. Alle GWP/CO2-data er mappet op mod det generiske datagrundlag jf. BR, Kap. 11, § 297, stk. 5.

Læs mere om de enkelte tabeller og krav i Bygningsreglementet (Kap. 11).
BR18 (bygningsreglementet.dk)

 

Det er endnu ikke alle fag- og bygningsdele, der er beriget med GWP-data. I første omgang er de bygningsdele prioriteret, der ifølge Bygningsreglementet (Tabel 6), SKAL indgå i beregningen af bygningers klimapåvirkning.

Vi har valgt de fagdele, der anvendes hyppigst – der vil der være fagdele, der fra starten ikke har GWP-data.

Der vil løbende blive tilføjet flere GWP-data.

Læs mere om de enkelte tabeller og krav i Bygningsreglementet (Kap. 11).
BR18 (bygningsreglementet.dk)

 

Fagdele er sammensat af ressourcer: materialer, materielleje og lønninger.
Materialeressourcerne er koblet til et sæt af GWP-data i BR18 tabel 7 – og hver enkelt ressource er beregnet ift. enhedstyper og ressourcens densitet/vægt.

 

GWP-data fra tabel 7 er koblet sammen med de ressourcer, som en fagdel er sammensat af. Det er med andre ord generisk GWP-data.

Beregning med Priskalk er et overslag - ligesom det er tilfældet med priserne.

Vi tager forbehold, for at data er mappet korrekt og data i tabel 7 er valid.

GWP beregning kan ikke anvendes til en endelig LCA-beregning, da der er tale om generisk data.

GWP-data er et tilkøb, som du kan foretage, hvis du allerede har et abonnement på en af de fire følgende databaser:

Nybyggeri – Fagdele (blå)
Nybyggeri – Bygningsdele (rød)
Renovering – Fagdele (gul)
Renovering – Bygningsdele (orange)

Jeg er allerede Priskalk bruger – hvordan får jeg adgang til GWP data?
Hvis du er Priskalk Pro eller Premium bruger kan du tilkøbe en licens for at få adgang til GWP-data.
En licens åbner fra GWP i alle dine databaser (der er dog ikke GWP data i Drift, Anlæg og Grønlandsdatabaserne).

Hvis du er Priskalk Basis bruger, kan du opgradere dit eksisterende abonnement til Priskalk Pro og købe tillægslicensen GWP-data. Du betaler kun differencen + tillægspris for GWP-data.

Kontakt vores support på 7012 0600, hvis du er interesseret i at tilkøbe GWP-data.

Hvis du ikke i forvejen har et abonnement, skal du først vælge den eller de af de prisdatabaser, der er relevante for dig.

Følgende fire databaser indeholder GWP-data:

Nybyggeri – Fagdele (blå)
Nybyggeri – Bygningsdele (rød)
Renovering – Fagdele (gul)
Renovering – Bygningsdele (orange)

Vælg database og abonnement her

Når du har købt dit abonnement, vil du blive kontaktet af vores support, som vil tilbyde dig tilkøb af GWP-data. 

 

Der er en bindingsperiode på et år, når du tilkøber GWP-data og derefter en opsigelsesperiode på tre måneder.

Ja. Der kræves et tillægsabonnement til dit værktøj. Abonnementet dækker alle databaser, der har GWP-data.

Nej, det kan man ikke. GWP-beregning baseret på Priskalk og Molio Prisdata er generisk data og ikke produktspecifik data.

FAQ

Sådan bruger du GWP-data i Priskalk

Du finder GWP-data i sin egen kolonne i databaserne.

Klikker du på øjet (egenskaber) – får du yderligere oplysninger om fagdel/bygningsdel.

 

Når du tilføjer prislinjer til dit overslag, tilføjes GWP-værdier automatisk i processen, for de fag/bygningsdele, der er koblet til GWP data.

 

Priskalk har en sammenligningsfunktion, som grupperer og sammenligner iht CCI-klassifikation. Sammenligning sker altid for mængden 1.

 

Når du åbner Nybyg fagdele og vælger et fagområde, listes fagdele i kolonne 3. Her ser du kolonnen GWP.
Ved overskriften er der et info-ikon, Hvis du holder musen hen over (tooltip), er der en kort forklaring til kolonnen
Tooltip tekst:
GWP: Global Warming Potential
GWP-værdi total for enhedsmængden 1: Fx ‘1.234e-1’
Medregnes ikke iht BR18 tabel 6: ‘M.I.’
Prislinje har ikke GWP data tilknyttet: Blank

Nedenstående screen shot viser de 3 udfald:

 

Når du åbner Nybyg bygningsdele og vælger et fagområde, listes bygningsdele i kolonne 3. Her ser du kolonnen GWP.
Ved overskriften er der et info-ikon, Hvis du holder musen hen over (tooltip), er der en kort forklaring til kolonnen
Tooltip tekst:
GWP: Global Warming Potential
GWP værdi total for enhedsmængden 1: Fx ‘1.234e-1’
Medregnes ikke iht BR18 tabel 6: ‘M.I.’
Prislinje har ikke GWP data tilknyttet: Blank

Nedenstående screen shot viser de 3 udfald:

Bygningsdele består af flere fagdele. Under egenskaber (øjet) kan du klikke ind på de enkelte fagdele og se hvilke ressourcer, der er knyttet til GWP data i tabel 7.

I Priskalk kan du ikke ændre værdierne på GWP-data.
Efter du har eksporteret til Excel, kan du frit bearbejde den eksporterede data.

I sammenligningsvinduet har du mulighed for at sammenligne forskellige dele. Delene grupperes ift. CCI-klassifikation. Sammenligningen foretages for enhedsmængden ’1’.

Brugeren skal forholde sig til, om den ønskede mængde er ens for forskellige dele.

 

Det er muligt at eksportere data fra Priskalk og arbejde videre med data i Excel.
Det er også muligt at eksportere en PDF fil.

GWP-data vises og eksporteres i ’videnskabeligt’ talformat – og kan bearbejdes i Excel.
GWP-data præsenteres på den måde, for at undgå tal med mange decimaler. Du kan vælge et andet format i Excel, når du arbejder videre med data.